Initiatief

Initiatief

In 1994 is Stichting E.V.A. - Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies opgericht met het doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en milieubewuste samenleving. Vanuit interdisciplinaire samenwerking wilde de stichting een ecologische woon- en werkwijk realiseren en de opgedane kennis en ervaringen voor anderen toegankelijk maken. ‘Een levend voorbeeld in ontwikkeling’, voor brede groepen in de samenleving: voor consumenten van jong tot oud, voor NGO’s, het onderwijs, de bouwwereld en verschillende overheden.
 

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting E.V.A. waren: voorwaarden scheppen voor een leefomgeving:

  • waar mensen bij hun omgeving betrokken zijn en mee vorm kunnen geven aan hun eigen bestaan
  • waar oplossingen voor milieuvraagstukken zichtbaar zijn en gezonde ecosystemen kunnen ontstaan
  • waar meer bewuste leefstijlen kunnen ontstaan

 

Kiemen

De kiemen voor het EVA project liggen in beginjaren ’90. Na verschijnen van het Brundtland rapport in 1987 groeide in Nederland net als in andere landen het milieubewustzijn. In 1988 Nederland werd de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening gepubliceerd en in 1989 het Nationaal Milieubeleidsplan. Er werd begin gemaakt met innovatieve projecten. Eind jaren ‘80 werkte Marleen Kaptein bij werkgroep OBOM (Open Bouwen Ontwikkeling Model) aan de TU Delft.  Binnen dit model was  veel ruimte voor de rol van bewoners bij het ontwerpen van plattegronden van woningen in sociale woningbouw. OBOM was onderdeel van een actief netwerk van vernieuwers in de woningbouw. Vervolgens werd Kaptein bestuurslid van de VIBA (Vereniging voor Integrale Bio-logische Architectuur) en van Stichting Mens&Architectuur en maakte grondig kennis met ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan ecologische en organische architectuur en landschapsarchitectuur. De Permaculture Design Course die zij in 1992 volgde maakte het beeld compleet. De wens ontstond om vanuit het integreren van deze complementaire ontwerpprincipes een ecologische woonwijk als landelijk voorbeeld te realiseren gericht op een breed publiek. In 1993 formuleerde zij een voorstel voor een dergelijk project.

Conceptontwikkeling

Een aantal ‘duurzame voorlopers’ stond achter het initiatief. Met een groep experts uit verschillende disciplines is het voorstel uitgewerkt tot het ‘EVA Concept’, een inhoudelijk programma van eisen voor het ontwerpen en ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen. Deze ontwerpprincipes gelden voor elke locatie. Zowel voor nieuwe woonwijken als voor renovatie van oude buurten en stadsvernieuwing.  Inmiddels had Kaptein opdracht verstrekt aan bureau opMAAT voor het opstellen van een integraal waterconcept en aan C.O.R.E International voor een duurzaam energieconcept. In voorjaar 1995 is het EVA Concept in de ‘de EVA Brochure’ gepubliceerd.