Onderlandwoningen

Onderlandwoningen

Aan het Marten Toonderpad zijn drie landschapswoningen gerealiseerd.

Uitgangspunt voor het ontwerp was dat de woningen enerzijds opgenomen worden in het landschap en anderzijds daar iets aan toevoegen. Er is gebruik gemaakt van een kunstmatige heuvel van 4 meter hoog die is gecreëerd op de archeologische vindplaats en tijdens de uitvoering van de wijk als gronddepot heeft dienst gedaan. De woningen zijn gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap. Er zijn drie unieke plattegronden ontworpen.  Samen vormen zij één landschapsarchitectonisch gebaar. Bijzondere aandacht is besteed aan de daglichtlichttoetreding. Daardoor maken de woningen van binnen in tegenstelling tot wat vaak de verwachting is een uitermate lichte en ruimtelijke indruk. Eén woning heeft een patio , twee woningen delen een uitgegraven tuin.

Bouwen in en onder een laag aarde zorgt voor een bijzonder goede isolatie en klimaatregulering. Het blijft warm in de winter en lang koel in de zomer. Met een lage temperatuurverwarming gevoed door een warmtepomp, die in de zomer ook voor topkoeling zorgt, wordt dit principe nog geoptimaliseerd.  Bouwen in –en onder de natte klei van het rivierengebied kan alleen in beton.  De  betonnen wanden  zijn aan de binnenzijde voorzien van leem-stuc.  Dit heeft naast een aangename atmosfeer een vochtregulerende werking en zorgt voor een prettige akoestiek.  Door de begroeide daken is er minder of geen afvoer van hemelwater nodig.  De landschapswoningen vormen een optimale synthese tussen comfort, natuurbeleving en duurzaamheidtechnieken.

De woningen zijn opgeleverd in 2009.

De opdrachtgevers waren familie De Jonge, familie Hesper en Jasper Cremer.

De architect is Jasper Cremer (www.ckarchitecten.nl,  jasper@ckarchitecten.nl )

De aannemer was het Biologische-bouw collectief (www.biologische-bouw.nl)

Voor informatie kunt u contact opnemen met CK Architecten, Marten Toonderpad 1 4103 NS Culemborg, telefoon 0345 512159.