Wadi's

Wadi's

Wadi's zijn greppels die het regenwater dat op de straten valt opvangen en laten doordringen in de ondergrond, om uiteindelijk de grondwaterstand op te laden.