Energie

Energie

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn belangrijke onderwerpen In de wijk EVA Lanxmeer. Het  Trias Energetica concept wordt gehanteerd: eerst voorkomen van vraag naar energie, dan bij voorkeur duurzame energie toepassen en ten slotte de fossiele energie die nog nodig is zo efficiënt mogelijk benutten. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal totaal fossiel energiegebruik van 40 GJ per woning per jaar.

De vraag wordt beperkt door oriëntatie op de zon, zware isolatie en lage temperatuur ruimte verwarming.  De zon is de belangrijkste bron van duurzame energie en daarmee wordt warm tapwater en elektriciteit gemaakt. Daarnaast wordt drinkwater als warmtebron gebruikt voor de verwarming van een wijkverwarmingsnet. Dit warmtenet is door het drinkwaterbedrijf ontwikkeld en in 2009 door een voor dat doel opgericht Energiebedrijf Thermo Bello overgenomen. Om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan is er warmte terugwinning en monitoring van energieverbruik. Verder is de Werkgroep Energie en Installaties actief om bewoners te ondersteunen bij het goed gebruiken van de technische de installaties en bij het onderhoud ervan. De werkgroep heeft succes geboekt met energiebesparing door zelf een slimme schakelaar van de cv-pomp in woningen te installeren.