Culemborg liggend aan de Lek

ONTSTAAN

Culemborg liggend aan de Lek

ONTSTAAN

In dit hoofdstuk is informatie te vinden over het ontstaan van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Het  initiatief vanuit stichting EVA, het EVA-Concept, de co-productie van de gemeente Culemborg met stichting EVA, de ontwikkeling van een Programma van Eisen, het ontwerp van het stedenbouwkundig plan, de ontwikkeling van infrastructuur, de ontwikkeling van woningen en utiliteitsgebouwen komen in opeenvolgende pagina's aan bod.