Watertoren en pomphuis

Watertoren en pomphuis

Het watertorencomplex wordt herbestemd. De nieuwe eigenaar, Van der Veer, heeft het plan bovenin de watertoren te gaan wonen.

De watertoren staat op het moment leeg.
De school De Werfklas heeft het pomphuis opgeknapt. Doordeweeks overdag krijgen de kinderen daar les en in de avonden en in de weekenden zijn er diverse andere opleidingsactiviteiten.

Vanwege financiële problemen van de eigenaar om zijn plan te realiseren en de wens van vele wijkbewoners om het pomphuis voor scholingsactiviteiten te behouden (petitie ondertekend door 110 wijkbewoners) is door de gemeente de hulp van de bewonersvereniging ingeroepen.

De bewonersvereniging heeft onder de wijkbewoners een enquête gehouden (waarvan de resultaten hieronder te zien zijn) en een werkgroep ingesteld.

De werkgroep Watertoren heeft besloten dat er behoefte is aan een maatschappelijke functie:
een centrum voor het uitdragen van kennis over duurzaam wonen en leven, een sociaal maatschappelijke functie;
dit wordt een multifunctionele ruimte.

De Werkgroep geeft de voorkeur om deze functie te realiseren in het pompgebouw.

De Werkgroep is verdeeld over de nieuwbouw/verkoop bouwkavels elders op het terrein.
Enerzijds is er begrip voor het standpunt van de eigenaar om zijn plannen te realiseren,
anderzijds is er het standpunt dat de realisatie van de maatschappelijk functie niet gekoppeld mag worden aan de nieuwbouw/verkoop bouwkavels.

De Werkgroep heeft hiermee een standpunt geformuleerd over de maatschappelijke functie en de locatie van deze functie.

Vervolg: Het bestuur van de bewonersvereniging heeft aangegeven naar de gemeente en de eigenaar dat de financiële voorwaarden (hoge grondprijs) van de eigenaar voor een maatschappelijke functie veel te ambitieus zijn.

Meer informatie bij de trekker van de werkgroep:
Jan van Dongen
jjamvandongen@icloud.com
 

UITKOMST ENQUETE WATERTORENGEBIED

Doel van de enquête:
Inventarisatie maatschappelijke functie
Input kavelpaspoort (advies aan gemeente)

Resultaten:
125 deelnemers (40 % van de woningen)
bereidheid tot meedenken & meewerken

Maatschappelijke Functie:
Ruimte voor workshops 70 %
Voorlichtingscentrum 60 %
Vergaderruimte 50 %
Ontmoetingsplek 10 %

Workshops zelf aanbieden?
Ja 40 %
Nee 60 %

Bereidheid tot meedoen:
Planningswerkgroep 20 personen
Bijdragen aan verbouwen 20 personen
Beheer na afronding 40 personen
Geen bijdrage 55 personen

Financiële bijdrage:
Liever niet 60 %
Misschien 40 %
45 personen € 250 - € 1.000
10 personen€ 10.000 - €50.000
NOOT: alleen indien mede-eigenaar of coöperatie

Meewerken aan de planvorming
Ja 28 %
Misschien 22 %
Nee 46 %
Afhankelijk van 4 %

Suggesties & opmerkingen
•Serieuze kostenbijdrage door eigenaar
•Vermijd Leerdam scenario: ontwikkelaar bouwde huizen eromheen en liet de watertoren verpieteren; de watertoren is weer te koop gezet
•Zoek samenwerking met ELK (cf. Bolderburen)
•Toegankelijkheid (incl. via boomgaard)
•Niet meer woningen!

Advies gemeente (kavelpaspoort)
1.Renovatie van de Watertoren borgen
2.Richtlijnen ToPla opnemen in kavelpaspoort
3.Meerdere kleine woningen is OK
4.Duurzame uitgangspunten van de wijk
5.Uitgangspunten van de verkoopbrochure
6.Toegankelijkheid verbeteren
 

De volgende bewoners maakten deel uit van de werkgroepsessies:

Baukelien Franken
Caroline Franssen
Erik Hoven
Gerrit Jan Peltjes
Hans Ende
Inge Knoope
Jacqueline van Staveren
Jan van Dongen
Klaas Krist
Marleen Kaptein
Martin Heerschop
Minke Wijkmans
Renee Lankwarden
Saskia Bosman
Wil van Hooft