Stralingsbewust Lanxmeer

Stralingsbewust Lanxmeer

Wat gaat deze werkgroep doen?

* Bewoners die hun huis stralingsarmer willen maken, kunnen we m.b.v. metingen en praktische adviezen bijstaan.

* Het onderzoeken van concrete mogelijkheden om de wijk liever stralingsarmer i.p.v. stralingsrijker te laten worden. Zowel ten aanzien van de straling die van buitenaf op ons afkomt (zendmasten, small cells), als de straling die we zelf binnenshuis produceren met onze draadloze apparatuur en elektrische installatie.

* Het verstrekken van informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling Communiceren over onze bevindingen binnen het BEL nieuws en wijk-website Deze werkgroep wordt een plek, waar mensen zich kunnen melden wanneer ze vermoeden klachten te hebben gerelateerd aan elektromagnetische straling. We kunnen metingen
verrichten om de situatie in kaart te brengen en met hen meedenken hoe tot praktische oplossingen te komen. Daarbij dragen we het idee een warm hart toe, dat de wijk nastreeft inclusief te zijn. Iedereen moet zich hier veilig, thuis en gezond kunnen voelen, ook de stralingsgevoeligen onder ons.

In onze visie is stralingsproblematiek in deze tijd een nieuw vraagstuk, waar de maatschappij voor is komen te staan en waar we ook op wijkniveau mee te maken hebben. Een petitie in 2019 heeft laten zien dat meer dan 200 mensen die wonen en/of werken in de wijk onze zorgen m.b.t. straling delen. Als pioniers kunnen we ons ook over dit vraagstuk gezamenlijk en creatief buigen en oplossingen proberen te vinden.
Vind je het ook leuk en zinnig om bij te dragen aan deze werkgroep, wees van harte welkom.

Martin en Roswitha
info@culemborgs5gcollectief.nl