JUBILEUM 10 11 12 juni ********* IN OUR NATURE FESTIVAL

JUBILEUM 10 11 12 juni ********* IN OUR NATURE FESTIVAL

Datum        10-11-12 juni 2022    

Locaties     op diverse plaatsen in de wijk Lanxmeer
                  te Culemborg

Thema’s    EVA Lanxmeer twintig jaar ecologische
                  wijk, hoe die er kwam en hoe het er is

                  Wijk van de Toekomst @ Lek & Linge
                  Voedsel van de Toekomst @ Caetshage
                  Energie van de Toekomst @ Laadplein

PROGRAMMA

Vrijdag 10 juni
Openingavond in de Gelderlandfabriek te Culemborg (Stationsweg 7)
19.30    Ontvangst met koffie, thee en water        
20.00    Opening door burgemeester
             Gerdo van Grootheest
20.15    Inleiding met verrassing door
             wethouder Duurzaamheid
20.30    ”Culemborgs erfgoed als onmisbare pijler
             voor omgevingsgeluk”
             door Ferdinand van Hemmen
21.15    Borrel na afloop (tot ca. 22.00)

Zaterdag 11 juni
Drie informatiemarkten, kunst & muziek, wandelingen door de wijk
    
Voor iedereen
10.00 – 16.00    Informatiemarkt Voedsel van de Toekomst bij Caetshage (Caetshage 1)
12.00 – 17.00    Informatiemarkt Wijk van de Toekomst bij Lek & Linge VMBO (Ina Boudier Bakkerstraat 2)
12.00 – 17.00    Informatiemarkt Energie van de Toekomst bij Laadplein (Hendrik Marsmanweg 1)
10.00 – 14.30    Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
10.00 – 17.00    Kunst & muziek bij de marktlocaties en in de wijk (meer info klik hier)
10.00 – 17.00    Houtkunst bij Werkplaats voor de Wereld (Anna Blamanweg 26)
(meer info over de informatiemarkten, klik hier)

Zondag 12 juni
Wandelingen door de wijk en een slotdiner met borrel en muziek

Voor iedereen
12.00 – 15.00    Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
10.00 – 16.00    Houtkunst bij Werkplaats voor de Wereld (Anna Blamanweg 26)
(meer info over de wandelingen en aanmelden, klik hier)

Voor wijkbewoners (aanmelding diner noodzakelijk)
16.00 – 18.00    Inloopborrel met muziek in de Vitens boomgaard
18.00 – 20.30    Pot Luck diner met consumpties en aanvullende catering

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Een kruisbestuiving tussen
kunst, natuur en circulair ondernemen

Voor het Jubileumfestival ter viering van het 20-jarig bestaan van de ecologische wijk Lanxmeer
koppelt de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer lokaal succes op het gebied van wonen en sociale verbinding aan kunstenaars van 'In Our Nature', om burgers en bestuurders aan te zetten tot een verandering in het denken over sociale en duurzame huisvesting.

Het festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Aan
de andere kant is er de natuur als bron van kennis en wijsheid. Met het festival willen we lokaal de
relatie tussen natuur, mens en cultuurlandschap versterken.

De ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer is een voorloper in de transitie naar een duurzame
samenleving.
Vijfentwintig jaar geleden sloeg een groep particuliere initiatiefnemers sloeg, in
samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, architectuur, sociale innovatie en
landschapsinrichting, de handen ineen en ontwierp zelf een integrale woonwijk met innovatieve
energie-opwekking, waterhuishouding en sociale verbinding. Na een intensief proces van vallen en
opstaan, en in samenwerking met de gemeente Culemborg, verschenen in 2000 de eerste woningen,
en nu genieten er zo’n 1000 bewoners van hun gezamenlijke tuinen terwijl de auto’s op het laadplein
worden opgeladen door zonnepanelen.

Voor verschillende onderwerpen ontstonden initiatiefgroepen. Deze bestaan nog steeds om continue technische innovatie te integreren en problemen in de wijk op te lossen. Ook wordt er samen kunst gemaakt in de lokale club LANXdeKunst, muziek gemaakt, gezongen, gekookt, gesport en geleerd.

Onder mensen die duurzaam bouwen en wonen nastreven, geniet de wijk internationale faam; er
komen bezoekers uit de hele wereld, tot en met Japan.
Met ons jubileum willen we opnieuw een bron van inspiratie zijn. Als middel hiervoor kiezen wij kunst. Want kunst brengt verbeelding en verbroedering. Daarom organiseren we een cultureel jubileumfestival, met kunst, muziek, poëzie, biologisch eten van de buurtboerderij, interactieve workshops, wandelingen door de wijk, gluren bij de buren en kleine theatershows door de buurt.Samen creatief bezig zijn, van gedachten wisselen, ontdekken en genieten.

We willen de urgentie van ecologie en klimaat, de praktische en technische oplossingen van circulaire
en duurzame ideeën, verbinden met de verbeeldingskracht van kunstenaars.

Kunstenaarsmindset

Curator van 'In Our Nature' is Merlijn Twaalfhoven. Na jarenlang als succesvol componist gewerkt te
hebben, zet hij zich nu in om met kunstenaars, creatieve makers en verbinders urgente vraagstukken aan te pakken. Zo wil hij de noodzakelijke veranderingen in de samenleving voeden met verbeeldingskracht, schoonheid en spel. Hij noemt dit de ‘kunstenaarsmindset’. Twaalfhoven:
“Kunstenaars kunnen door hun blik, hun aanpak en de vragen die zij stellen, een verfrissende rol
spelen bij complexe vraagstukken zoals de duurzaamheidsomslag waar wij als samenleving mee worstelen. Zij kunnen ook ruimte voor aandacht, hoop en verbinding vergroten. Dat is essentieel in een tijd van verandering en onzekerheid.”

Voor meer informatie over In Our Nature
klik hier: Website In our Nature

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vragen?
Mail: martin.heerschop3@gmail.com