opzetten van een paal voor ooievaarsnet

Groen Terra Bella

Groen Terra Bella

TERRA BELLA

Samenwerking Terra Bella coördineert namens de bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg het openbaar groen. Sinds september 2004 werken de gemeente Culemborg en Terra Bella formeel samen. Elk kalenderjaar maken we een beheerplan waarin staat wie welk deel van het openbaar groen beheert. Op basis van normbedragen wordt zo ook een evenredig deel van het budget verdeeld.

Drinkwater en appelsap. Naast het openbaar groen beheren de bewoners ook delen van het terrein van waterbedrijf Vitens dat midden in de wijk ligt.  Ook hier geldt dat we elk jaar bekijken wat er gedaan moet worden en hoe we dat verdelen. Dit beheer doen we in ruil voor het vruchtgebruik van de hoogstamboomgaard, dat we jaarlijks verwerken tot een paar duizend liter appelsap.

Zie voor meer info: stichtingterrabella.nl