Bestuur

Bestuur

De Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft een bestuur dat uit vier leden bestaat:

Jan Theunissen (voorzitter) 
jantheunissen@hotmail.com
Martin Heerschop (secretaris)
martin.heerschop3@gmail.com
Kees Kil (penningmeester) 
cakil@ziggo.nl
Alexander van Setten (communicatie en EVA-bureau) 
alexander@vansettenonline.nl

De bewonersvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement.

Zie bijlagen hieronder.