Amfibieën redden

Amfibieën redden

Help mee bij de paddentrek!

Zodra het zes graden is en liefst vochtig weer kun je ze ’s avonds en ’s nachts op straat zien lopen, springen en kruipen: kikkers, padden en salamanders, negen soorten waarvan er één zelfs op de Rode Lijst staat. Helaas is destijds bij de aanleg van de regenwater-infrastructuur in onze wijk geen rekening gehouden met deze dieren en verdwijnen er elk jaar weer duizenden dieren -alle juveniele dieren rekenen we ook mee- in de regenwaterafvoerputten.

Om zoveel mogelijk dieren te beschermen hebben we daarom een aantal putten afgedekt met een gatenplaat. We willen in de nabije toekomst alle putten afdekken. De grote gaten links en rechts moeten openblijven om de deksels te kunnen openen. Daar steken we plakjes graszode in. We kijken eerst of die methode werkt voor we hiermee verder gaan.

Hou de put voor je huis in de gaten!
Als je een put hebt met gatenplaat, veeg die dan regelmatig schoon zodat het water bij een plensbui kan wegstromen. Geen plaat? Schijn af en toe met een zaklantaarn in de put. Zit er iets in? Bel een van de mensen van de werkgroep, die hebben materiaal.

LET OP dat dit niet door kinderen gedaan wordt! De deksels zijn loodzwaar én scherp.

Maak je tuin amfibie-vriendelijk

Salamanders en padden zijn nacht-actieve dieren en ze leven een groot deel van het jaar op het land. Voor het overwinteren hebben zij iets nodig om onder te kruipen. In je tuin kun je daarvoor stenen neerleggen, takkenwallen maken en boomstammen leggen. Bladerhopen zijn ook belangrijk, dus blaas niet alle bladeren uit je tuin. Bij verplaatsing van spullen in de tuin kunnen er amfibieën onder zitten, hou daar rekening mee door ‘s winters liever niet te verplaatsen.

Leg een vijver aan

Het is een mooi gezicht als er volwassen dieren, donderkopjes, kikkervisjes en salamanderlarven in je vijver zwemmen. Hoe krijg je die erin en hoe komen ze er weer uit? We geven je graag advies als je een tuinvijver hebt of er één wilt aanleggen.

Toekomstplannen

Het is in principe mogelijk om hemelwater af te voeren via een bovengrondse hemelwaterafvoer. Het regenwater stroomt dan naast de paden en wegen naar de vijvers in plaats van via de putten. Deze methode heet ‘het op één oor leggen’ van de wegen.

Ook kunnen er meer wadi’s worden aangelegd voor de waterberging. We hebben deze mogelijkheden voorgelegd aan de gemeente om te zien wat er kan worden aangepakt of opgenomen in een toekomstplan. We vragen de gemeente ook erop toe te zien dat de hemelwaterafvoer op de nieuwe kavels direct amfibie-vriendelijk wordt aangelegd.

Amfibieën Werkgroep Eva-Lanxmeer
Arno 06-51425408
Frank 06-51485513
Roland 06-12210260
Alexander 06-19082244

P.S. Arno is tevens een hele goede fotograaf. Kijk op zijn Facebookpagina wat hij in EVA-Lanxmeer allemaal heeft gefotografeerd!