Werkzaamheden aan het warmtenet Thermo Bello

Werkzaamheden aan het warmtenet Thermo Bello

Drinkwaterbedrijf Vitens gaat op haar terrein een stuk van ons Thermo Bello warmtenet verplaatsen. Dat is nodig in verband met de bouw van de wateronthardingsinstallatie op het terrein.

De werkzaamheden zijn gepland op het moment dat er geen warmtevraag is, buiten het stookseizoen. Vitens heeft de houtwal langs het hek gekapt en gerooid. De aannemer heeft de nieuwe warmtebuizen op het terrein van Vitens neergelegd.

De werkzaamheden gaan op 25 mei starten, en zullen vermoedelijk twee weken in beslag nemen.
De warmtelevering wordt begin juni een paar dagen onderbroken voor de bewoners van het pioniersveld. Dat zijn de woningen van het Willem Kloospad, Rosalie Lovelingpad, Henriette Roland Holststraat, Annie Romein
Verschoorpad en het Nico Scheepmakerpad. Elk huishouden dat is aangesloten in dat deel van de wijk is daarover met een brief geïnformeerd. Heeft u deze brief niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Thermo Bello. In alle andere aansluitadressen in de wijk gaat de warmtelevering gewoon door, en hebben deze werkzaamheden geen consequenties.

Er is nog geen definitieve planning bekend van de bouw van waterontharder. Vitens heeft met Thermo Bello afgesproken om de verplaatsing van het warmtenet als eerste te doen, zodat het terrein vrij is voor de bouw
van de waterontharder.

De houtwal is gerooid omdat de nieuwe warmteleiding er middenin komt te liggen. Te zijner tijd, als ook de waterontharder is geplaatst, zal die weer opnieuw worden aangeplant.

Inschrijven op de nieuwsservice