Verslag eerste zoomsessie Werkgroep Watertoren

Verslag eerste zoomsessie Werkgroep Watertoren

Hieronder volgt het verslag van de eerste zoom-sessie van de Werkgroep Watertoren op 29/12/2020, met dank aan Jan van Dongen.

Van de 33 bewoners in de wijk Lanxmeer, die in de enquête van de Bel over de Watertoren hebben aangegeven te willen meewerken aan de planontwikkeling van een maatschappelijke functie in het gebied van de Watertoren, hebben 11 bewoners deelgenomen aan de sessie.

Vorige week woensdag was er de Bezichtiging van de ruimte, die de koper heeft aangeboden voor een maatschappelijke functie onder in de Watertoren. Duidelijk werd dat er nogal verschil van mening bestaat over de plannen van de koper om naast de restauratie van de Watertoren en de realisatie van een woning boven in de Watertoren, bouwkavels te verkopen en het pomphuis te verbouwen tot 2 woningen.  Daarom hebben een peiling gedaan onder de aanwezigen over deze plannen.
De uitkomst was: een deel vindt dat het begrijpelijk is dat de koper zoekt naar middelen om het project te financieren, een deel vindt dat de koper dit niet mag financieren met nieuwbouw, een deel vindt dat er geen koppeling kan zijn tussen maatschappelijke functie en nieuwbouw. We zullen deze standpunten delen met het BEL-bestuur, dat door de gemeente wordt gevraagd om de mening van de wijk bij de aanvraag om een bestemmingsplan en kavelpaspoorten door de koper.

De Werkgroep heeft een interessante variatie van invullingen over een maatschappelijke functie laten zien:

– er komt een centrum voor duurzaam bouwen, duurzaam wonen, duurzaam leven; de wijk is een voorbeeld; we kunnen onze waarden actief uitdragen
– ontmoetingsplek, maar niet in ruil voor nieuwbouw,
– duurzaamheid in de manier waarop we samenleven, een gemeenschap vormen, nabuurschap; dit kan vorm krijgen in een centrum
– een plaats om elkaar te ontmoeten, niet alleen buurtgenoten, maar ook anderen
– leuk om een maatschappelijke functie te creëren, maar dit is geen verantwoordelijkheid van de koper; welke rol kan de gemeente hierin spelen?
– ontmoeting, plaats voor workshops; Gerrit Jan Peltjes heeft zijn gedachte op papier gezet; dit wordt in een bijlage meegestuurd.
– start voor een samenleving 3.0, zie bijlage, workshops hierover en praktijkonderwijs aan scholieren en studenten zoals bijvoorbeeld Thermo Bello, Terra Bella; er is voldoende theoretische en praktische kennis aanwezig om dit uit te dragen
– workshops, ontmoeting, ontvangst- en info-centrum
– centrum om de waarden uit te dragen, stedenbouwkundig, over waterbeheer, infrastructuur, hovenbouw.

In de groep denkt 9 van de 11 deelnemers dat het Pompgebouw het meest geschikt zou zijn voor deze activiteiten.

De Werkgroep vindt ook dat het aantal van 11 deelnemers maar een schrale afspiegeling is van de de meningen en ideëen, die leven in de wijk.
We willen dit verslag delen met de wijkbewoners via facebook  en een Nieuwsflits.
Wijkbewoners kunnen reacties mailen naar jjamvandongen@icloud.com.

De volgende ZOOM- sessie is op dinsdag 5 januari om 19.00 uur. De uitdaging zal dan worden om te komen tot een afgewogen voorstel en begin te maken van concretisering.

Inschrijven op de nieuwsservice