Verdiepingsavonden Menskunde

Verdiepingsavonden Menskunde

De werfklas organiseert op do. 16 jan. 2020 en do. 6 feb. 2020 weer twee veriepingsavonden.
De titel is 'Grondgedachten van de sociale driegeleding met Joris Boermans'

Op twee avonden zullen we ingaan op de ontstaansgeschiedenis en de vraag
naar de betekenis van de impuls van de sociale driegeleding voor deze tijd. We
zullen proberen grip te krijgen op de grondgedachten van deze drieledigheid
van het sociale organisme en een relatie leggen met de menskunde. Van groot
belang zijn de onderlinge relaties tussen de drie geledingen die we kennen als
het vrije geestesleven, het rechtsleven en het economische leven.
 

Praktische informatie vind je in bijgevoegde flyer.

Inschrijven op de nieuwsservice