Vanavond 28/9/2020 20.00 uur wijkraadbijeenkomst

Vanavond 28/9/2020 20.00 uur wijkraadbijeenkomst

Wijkgenoten,

Vanavond is er wijkraadbijeenkomst in de woonkamer van het Kwarteel, voor de mensen die in de wijk wonen.

Bijgaand het verslag van de vorige keer, van de laatste ALV en het verslag van de kascommisssie van Terra Bella.
Doel van de bijeenkomst is vooral uitwisselen wat er speelt en leeft in de wijk en in de verschillende werkgroepen.  

De agendapunten:

 • Opening, mededelingen & vaststellen agenda
 • Notulen & afspraken  van de Wijkraad van 16/9/2019 en de ALV van 9/12/2019
 • Binnengekomen stukken
 • Wijkzaken
  • Activiteiten van hoven & werkgroepen
   • WG Energiemonitoring (Martin van Ouwerkerk)
   • Thermo Bello: vervolg op buurtenergieplannen (Gerwin Verschuur)
   • nieuwe werkgroep CO2 reductie? 
  • Woonprojecten
   • tiny houses (Kwintet/Twijgenhof)
 • Overige projecten
  • Zorg in de wijk
  • mogelijke nieuwe werkgroep CO2 reductie (discussie)
 • Jubileum 2020
  • Voorstelling van het geplande programma voor 11-12-13/6/2021
 • Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
 • Datum volgende wijkraad: maandag ??/3/2021 in Het Rondeel
 • Sluiting

Inschrijven op de nieuwsservice