Update werkzaamheden pompstation Vitens

Update werkzaamheden pompstation Vitens

Onderstaand een update van Vitens over de stand van zaken en planning rond de het pompstation van Vitens.

======================================

GMB Services voert in opdracht van Vitens de werkzaamheden uit voor het project Spoelwaterbehandeling. De werkzaamheden zijn gestart in juni en worden in oktober 2020 afgerond. Hieronder volgt de planning van de werkzaamheden.

Planning werkzaamheden

De voorbereidingsperiode en de eerste week van de werkzaamheden zitten er ondertussen op. De bouwplaats is ingericht met bouwketen en er zijn bouwhekken voor de afscherming van het werkterrein geplaatst. Ook is in de afgelopen week het nodige materiaal aangevoerd en zijn proefsleuven gegraven. 

De komende weken worden de boorpalen aangebracht en wordt bronbemaling geplaatst. Vervolgens wordt gestart met het graven van de bouwput. Na het uitharden van de boorpalen wordt eind juni begonnen met het plaatsen van de prefab put en met de bekisting voor de nieuwe pompput. Ook starten wij dan met de kabel- en leidingwerkzaamheden.

De vakantieperiode is van 17 juli tot en met 9 augustus. In de vakantieperiode zijn geen werkzaamheden voorzien. Vanaf 10 augustus vervolgt GMB de werkzaamheden, zoals het aanbrengen van kabels en leidingen en plaatsen van diverse pompen. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden lopen door tot eind september waarna diverse testen aan moeten tonen dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Als alles volgens planning verloopt, zijn we in oktober 2020 gereed met de werkzaamheden en wordt het werk opgeleverd.

Veiligheid

Bij de aanvoer van de grote materialen en materieel wordt door GMB Services een verkeersregelaar ingezet op de Rijksstraatweg om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Verder voert de aannemer het werk uit volgens de richtlijnen van het RIVM.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden van GMB dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sjaak Mullink van GMB. Hij is te bereiken via sjaakmullink@gmb.eu en 06-51232519.

Als u andere vragen heeft over deze nieuwsbrief of locatie Culemborg, dan kunt u die stellen via waterontharderculemborg@vitens.nl.

Deze nieuwsbrief online

Inschrijven op de nieuwsservice