Update maatschappelijke functie in/bij watertoren

Update maatschappelijke functie in/bij watertoren

Het bestuur van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer heeft onlangs overleg gehad met familie Van der Veer, eigenaar van de Watertoren in Lanxmeer.

Op grond van dit overleg en de uitkomst van de besprekingen in de Werkgroep Watertoren, moet het bestuur helaas vaststellen dat realisatie van een maatschappelijke functie bij of in de Watertoren in lijn met waar wij graag aan bij zouden willen dragen niet haalbaar is bij handhaving van het ambitieniveau van de eigenaar. Dit ambitieniveau kan alleen bekostigd worden door een hoge grondprijs.

Het is teleurstellend dat hiermee niet voldaan wordt aan een essentieel criterium uit de ‘Verkoopbrochure’.

We willen graag met de Gemeente Culemborg en de eigenaar in overleg om te zoeken naar een oplossing, die tegemoet komt aan de criteria, past bij de wensen die uit de enquête naar voren komen en aansluit bij uitgangspunten van de Wijk Lanxmeer.

Het is nu wachten op de verlening van de omgevingsvergunning en de kavelpaspoorten.

De werkgroep gaat weer in overleg met elkaar als het zover is.

Meer info op de projectpagina.

Inschrijven op de nieuwsservice