Oproep bestuur voor duurzaamheidsmarkt 20 jarig jubileum

Oproep bestuur voor duurzaamheidsmarkt 20 jarig jubileum

Op 9 december om 19.30 uur is de volgende Algemene Ledenvergadering van onze bewonersvereniging bij Elk Welzijn. Deze vergadering zal worden opgedeeld in twee stukken, allereerst de standaard onderwerpen voor de ALV en verder het jubileum in 2020.

Voor het eerste deel nodigen we jullie hierbij uit om van de gelegenheid gebruik te maken om informatie van jullie werkgroep of activiteit te delen met de andere bewoners en om vragen te stellen aan en informatie te verkrijgen bij de aanwezigen op de vergadering.

Voor deel 2 is ruimschoots tijd beschikbaar voor de voorbereiding van het jubileum in 2020.
We denken eraan om een platform te bieden aan groeperingen op basis van Trouw's Duurzame Top-100 (zie bijlagen).
Mogelijk hebben jullie in jullie eigen netwerken interessante voorbeelden van duurzame toepassingen en zou je deze groep willen uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Duurzaamheidsmarkt 20 jaar EVA-Lanxmeer.
Zo ja, laat ons dat weten!

Inschrijven op de nieuwsservice