Notulen ALV 17-12-20 en aanvullende documenten

Notulen ALV 17-12-20 en aanvullende documenten

Hierbij de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 17 december 2020, die vooral in teken stond van de resultaten van de enquête over de watertorenkavel en het jubileumfestival. Met dank aan Martin Heerschop.
Toegevoegd zijn ook:
- de jaarrekening 2019
- kascommissie verslag 2019
- begroting 2021
- presentatie enquête watertoren
- presentatie programma Jubileumfestival

Inschrijven op de nieuwsservice