Maandagavond 13/12 Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging EVA-lanxmeer

Maandagavond 13/12 Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging EVA-lanxmeer

Wijkgenoten, belangstellenden, 

Aanstaande maandagavond organiseren we als bestuur de tweede algemene ledenvergadering voor 2021 van de bewonersvereniging EVA-Lanxmeer.

Je bent - digitaal dan ivm. Coronabeperkingen - van harte welkom.
Meld je aan via info@eva-Lanxmeer.nl,  dan ontvang je een mail met de link naar de bijeenkomst.
Je hoeft het programma teams niet geïnstalleerd te hebben, via de internetbrowser kan je ook deelnemen. 

 

Aanvang:   20.00
Locatie:     Teams – link ontvang je na aanmelding via de mail.

Agenda:

1. Opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

3. Notulen & afspraken vorige vergaderingen
    ALV van 21 juni 2021

4. Binnengekomen stukken
 

5. Financiële zaken
     a. Begroting 2022

6. Begroting Terra Bella 2022

7. Wijkzaken
     a. Nieuwe bouwprojecten in de wijk
         en bewonersparticipatie
     b. Stimuleren van sociale cohesie in de wijk
     c. Voorstel vernieuwde opzet van de Wijkraad​
     d. Werkgroep gemeente parkeren spoorzone (Arjen)

8. Jubileum 2022
     a. Wijkenquête als onderdeel van de conferentie:
         presentatie en filmpje
     b. Status programma en begroting
     c. Wijkfeest op 12/6

9. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
     Lanxmeer-Zuid, Spoorzone-Oost,
     Watertoren en andere bouwprojecten in de wijk

10. Datum volgende bijeenkomsten:
      Wijkraad – maandag 23 maart 2022 (Rondeel)
      ALV – maandag 27 juni 2022 (Kakelhof)

11. Sluiting

 

Martin Heerschop     Alexander van Setten 
Secretaris                 Voorzitter

Culemborg, 6 december 2021.

Inschrijven op de nieuwsservice