Lezing met muziek en dialoog zondag 17 oktober

Lezing met muziek en dialoog zondag 17 oktober

Liefde als basis van ‘Al-wat-is’, ook van Wetenschap

door dr.ir. G.J.J. Remkes, fysicus, componist, musicus & auteur

Lezing met muziek en ruimte voor dialoog
Waar? A. Romein-Verschoorpad 11 in onze wijk
Wanneer? Zondag 17 oktober van 14.00 – 17.00 (inloop 13:30) uur,
Het volgen van de lezing vraagt geen wetenschappelijke voorkennis, wel een open mind.

Hoe kunnen wij ons zicht op de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te leven?

Dit kan door te gaan inzien waar de huidige beperkingen vandaan komen. Schuiven wij ons intuïtieve weten over de essentiële aspecten van het leven bij voorbaat terzijde?  Wat is er het gevolg van, dat dit intuïtieve weten wordt afgedaan als ‘subjectief’, vrijetijdsbesteding en daarmee als niet behorend tot het terrein van wetenschap of onderwijs? 

Door de waarde van het denken zelf te relativeren, kan een heel nieuw wereldbeeld ontstaan. Er kan een wereld voor ons open gaan door het denken zelf in het juiste perspectief te plaatsen. Zo hoeven we niet langer op te kijken tegen ‘vastgestelde waarheden’. Dit schept ruimte voor wat fundamenteler is: Liefde en Bewustzijn.

George Remkes

Al in mijn jonge jaren vond ik niet de aangeleerde kennis, maar het begrip over de wezenlijke vragen van het leven van belang. Zo heb ik twee sporen gevolgd in mijn leven. Ik heb de doctorstitel in de natuurkunde behaald. Door mijn Eenheids-ervaringen ben ik gaan inzien waarom wetenschap de wezenlijke vragen van het leven niet kan beantwoorden.
Ik ben ook gaan inzien hoe het anders kan. Liefde als gemeenschappelijke basis van spiritualiteit en wetenschap, van mens en samenleving.

Van kinds af aan hoor ik muziek die vanuit andere dimensies bij me komt. Deze muziek verklankt Eenheids-beleving, de diepere basis van het menselijk zijn. Ik kan deze muziek opschrijven en met de huidige computer technologie ook voor iedereen hoorbaar maken.

Inloop vanaf 13.30 - aanvang 14.00 - einde 17.00
Vrijwillige bijdrage.

https://www.georgeremkes.com/lezing/  aanmelden: https://www.georgeremkes.com/contact/

Inschrijven op de nieuwsservice