Kom naar de Algemene Leden Vergadering ma. 1/7

Kom naar de Algemene Leden Vergadering ma. 1/7

Agenda algemene ledenvergadering bewonersvereniging
op 1/7/2019 om 20.00 @ Elk Welzijn

1. Opening & vaststellen agenda

2. Mededelingen bestuur

a. 2e invalidenparkeerplaats De Trein
b. Aanschaf AED
c. Convenant zwerfafval
d. Overleg KW (rondleidingen huurderbemiddelaars)

3. Notulen & afspraken vorige vergaderingen

a. ALV van 10 december 2018
b. Wijkraad van 11 maart 2019

4. Binnengekomen stukken

Gebruik hemelwater in combinatie met waterbesparing (Ffris Advies)

5. Financiële zaken (klik voor stukken: hier)

a. Jaarrekening BEL & verslag Kascommissie
b. Jaarverslag Terra Bella & verslag Kascommissie

6. Buurtenergieplan

7. Woonzaken

a. Tiny Houses
b. Quartethof
c. Bijzonder Culemborg

8. Stand van zaken der projecten

a. Laadplein & toekomstplannen
b. Waterontharder Vitens

9. Jubileum 2020

10. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
Aandachtspunten voor het bestuur vanuit de leden

11. Datum volgende bijeenkomsten:

Wijkraad - maandag 16 september 2019 (Rondeel)     
ALV - maandag 9 december 2019 (Elk Welzijn)

12. Sluiting

Martin Heerschop, secretaris                            
Jan Theunissen, voorzitter                                          
                                     

 

Inschrijven op de nieuwsservice