Jubileumfestival verplaatst naar 10-12 juni 2022 – Conferentie gaat door

Jubileumfestival verplaatst naar 10-12 juni 2022 – Conferentie gaat door

Wijkgenoten, belangstellenden,

Door de coronapandemie is het jubileumfestival ter ere van 20 jaar Eva Lanxmeer (opnieuw) verschoven. We hopen het met u te vieren op 10, 11 en 12 juni 2022. Dan bestaan we 22 jaar, dat is nog steeds reden genoeg voor een feestje.

De geplande jubileumconferentie ‘Het Zetje van Culemborg’ gaat wél door, digitaal.

Het Zetje van Culemborg
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online conferentie op zaterdag 2 oktober 2021, 9:30 -12:00 uur.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep jubileumconferentie zich ingespannen om een bijzonder programma samen te stellen. Het bestaat uit een viertal kort inspirerende lezingen over klimaat-adaptieve duurzame woonwijken, met na elke lezing ruimte voor vragen uit het publiek. Vera Dalm is dagvoorzitter.

Het programma in een notendop:

  • Prof. dr. ir. Anke van Hal | Nyenrode University over De noodzaak en de urgentie van ecologisch bouwen in het nationaal bouwbeleid.
  • Frank van Bussel MSc | Arcadis over de aantrekkelijkheid van ecologische wijken met duurzaam gebouwde woningen.
  • Ir. Hiltrud Pötz | Atelier Groenblauw over concrete maatregelen voor het bouwen van een ecologische wijk.
  • Dipl. ir. Joachim Eble | Eble Messerschmidt over routes naar duurzame wijken van de toekomst.

Tickets en het uitgebreide programma staan op https://www.eva-lanxmeer.nl/conferentie-zetje-van-culemborg en op LinkedIn.

Welk ‘zetje’ geeft Culemborg precies?
Na de Green Deal, het Klimaatakkoord en het laatste IPCC-Klimaatrapport, staan we voor de vraag: wat betekenen deze voor de kwaliteiten van de miljoen woningen die we de komende jaren in Nederland gaan bijbouwen? EVA Lanxmeer heeft 21 jaar ervaring met natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen, en geeft een zetje in de goede richting. Namelijk richting een integrale aanpak met aandacht voor landschap, historie en ecologie, stedenbouw en leefbare buurten, natuur en architectuur, en richting beter samenspel tussen toekomstige bewoners, opdrachtgevers, gemeenten, ontwerpers en bouwers..

Over enkele van deze onderwerpen volgt komend jaar een serie losse webinars. Houdt hiervoor de website in de gaten.

We hopen dat de conferentie een vruchtbare bijdrage levert aan de bouw van toekomstbestendige wijken in Nederland.

Inschrijven op de nieuwsservice