Jubileum verschuift naar 1-3 oktober 2021

Jubileum verschuift naar 1-3 oktober 2021

Wijkgenoten, Belangstellenden

Na rijp beraad hebben we besloten ons 20-jarige jubileum van de wijk Lanxmeer te verplaatsen van juni naar 1 tot en met 3 oktober 2021.
De jubileumconferentie schuift mee, naar zaterdag 2 oktober.
De wijk bestaat dan eigenlijk 21,4 jaar, maar we houden het  toch maar op het 20-jarige jubileum.

De ontwikkelingen rond Corona en daaruit voortvloeiende beperkingen maken dit helaas noodzakelijk en we verwachten dat het feest en de conferentie begin oktober wél goed kunnen.

Meer informatie over het jubileum vind je op - jawel - onze jubileumpagina 

We organiseren het fesival samen met 'In Our Nature' en op hun website is inmiddels ook het nodige over hun bijdrage te lezen.

Noteer dus in je agenda: 1-3 oktober: Feest. Met muziek, kunst, een conferentie en - vooral - elkaar.

Namens het BEL bestuur, 
Alexander van Setten

Inschrijven op de nieuwsservice