Enquête draagvlak ontwikkelen maatschappelijke functie watertorenkavel

Enquête draagvlak ontwikkelen maatschappelijke functie watertorenkavel

Beste leden van de BEL, belangstellenden,

In overleg met de gemeente en de stichting Watertoren en vrienden van watertoren en het pomphuis vragen we je deze enquête van plm. 5 minuten in te vullen. We onderzoeken draagvlak om vanuit de wijk mee te werken aan het ontwikkelen van een maatschappelijke functie op het terrein van de watertoren, zoals een aantal jaar geleden geschetst in de verkoopbrochure.
Uitgangspunten hiervoor, zoals vastgelegd bij verkoop in steekwoorden:  

  • Maatschappelijk relevantie qua functie en sociale verbinding met de omgeving
  • Inpassing in de omgeving
  • Duurzaamheid en economisch rendabele exploitatie
  • Innovativiteit en toekomstbestendigheid
  • Identiteit en uitstraling binnen de wijk EVA-Lanxmeer en Culemborg

Mogelijke functies zouden kunnen zijn een ruimte voor workshops, vergaderingen, expositieruimte, een ontvangstruimte met informatie over duurzaam wonen en bouwen aan de hand van ervaringen uit de wijk.
De resultaten worden geanonimiseerd verwerkt en besproken tijdens de ALV 7/12 

De BEL zal de geanonimiseerde resultaten terugkoppelen aan de gemeente als input voor het vaststellen van eventuele aanvullende eisen aan de bestemmingsplanwijziging van het kavel, ook wel kavelpaspoort genoemd. 
De gemeente hecht sterk aan onze inbreng.

Uiteraard bespreken we de geanonimiseerde resultaten ook met de huidige eigenaren van het terrein, opdat zij hun plannen verder kunnen invullen op dit punt. De familie van der Veer heeft tot dusver aangegeven ruimte te willen maken voor initiatieven, maar is niet van plan zelf een publieksfunctie te realiseren.

Graag je reactie vóór 4 december aanstaande.

 

Link naar de enquête: https://forms.gle/3jVuDDxz5S8yTRHD8

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Eva-Lanxmeer

Alexander van Setten
info@eva-lanxmeer.nl
Nesciohof 7, 4103WE Culemborg

Inschrijven op de nieuwsservice