Buurtenergieplan EVA Lanxmeer bijna rond

Buurtenergieplan EVA Lanxmeer bijna rond

Zoals je waarschijnlijk wel weet werkt een groep mensen, de ‘kerngroep’ op verzoek van de gemeente aan een ‘Buurtenergieplan’ voor EVA Lanxmeer. Ook wel bekend als het wijkwarmteplan of wijkenergieplan.
Het is even stil geweest, daarom een update voordat je het plan zelf ontvangt.
In deze ‘stilte’ is hard gewerkt aan de afronding van het plan. De opties per hof en woningtype zijn verder uitgewerkt, Liander (de netbeheerder) heeft een netberekening uitgevoerd en en KleurrijkWonen heeft de mogelijkheden voor de huurwoningen in Lanxmeer onderzocht en uitgewerkt.

Het buurtenergieplan past in de ambitie van de gemeente Culemborg om in 2040 energieneutraal te zijn. Het Rijk vraagt van de gemeente om in 2021 een warmtetransitievisie te presenteren. Voor EVA Lanxmeer is dat nu al klaar. De komende jaren wordt in iedere wijk in Culemborg een plan gemaakt. EVA-Lanxmeer is de eerste buurt waarvoor dit plan gereed zal zijn en de ervaringen die hiermee opgedaan worden, worden weer toegepast in de andere buurten in Culemborg. De eerstvolgende buurt is Voorkoop. Daar is nu de eerste ronde bewonersavonden net gestart.

1. Waar gaat het buurtenergieplan over?
Het plan schetst per hof en per woningtype de beste opties om aardgasloos te worden, op basis van een technische inventarisatie, gesprekken per hof en de technische mogelijkheden van nu. Daarnaast wordt nog aandacht besteed aan aanvullende ambities, op het gebied van duurzame opwek, fijnstof en mobiliteit.

2. Wat is het doel van het buurtenergieplan?
Het plan heeft meerdere doelen:

  1. Het geeft jou, als woningeigenaar, inzicht in wat de beste mogelijkheden, kosten en baten zijn om aardgasloos te worden, zodat je voorbereid bent wanneer je zelf in actie wilt komen.
  2. Het geeft jou, als woningeigenaar, de mogelijkheid om je uit te spreken over welke opties en aanvullende ambities jouw voorkeur hebben.
  3. Het geeft de gemeente inzicht in hoe de buurt van het aardgas af kan, een eerste stap richting een integrale warmtetransitievisie van heel Culemborg.
  4. Het plan geeft de netbeheerder inzicht in de verwachte ontwikkeling van de electriciteitsbehoefte, zodat zij hierop kan anticiperen.
  5. Op basis van dit plan gaat onderzocht worden of collectieve actie, in combinatie met het aanvragen van een stimuleringssubsidie bij de overheid mogelijk is. Waarmee we als wijk mogelijk versneld en in één keer aardgasloos zouden kunnen worden.

 

3. Wat doe ik met het buurtenergieplan?

 

Binnenkort ontvang je het uitgewerkte buurtenergieplan en een stemformulier. Het is dan aan jou om het plan te lezen en op het stemformulier aan te geven welke opties en ambities je onderschrijft. De kerngroep verwerkt die stemformulieren en rondt het plan daarna af.

Je legt je daarmee niet definitief vast, maar het is wel richtinggevend voor de volgende fase waarin de plannen verder en diepgaander onderzocht en uitgewerkt gaan worden.

4. En wat als ik een woning huur?
Als huurder bepaal je niet zelf op welke manier jouw woning aardgasloos wordt, dat doet Kleurrijk Wonen. Wel willen we heel graag weten welke aanvullende ambities je onderschrijft.

5. En wat als ik in een appartement woon?
Het onderhoud van een appartement ligt bij de Vereniging van Eigenaren, de VVE. De uitspraak over welke opties je onderschrijft wordt dan ook aan en via de VVE gesteld. En ook hier willen we heel graag weten welke aanvullende ambities je onderschrijft.

6. En wat gebeurt er daarna?
Als het plan is afgerond, kunnen de verschillende partijen vervolgstappen gaan zetten, zoals je bij vraag 3 al hebt gelezen. De buurt kan zelf verder met het voorbereiden van een concreet uitvoeringsplan.

 

Namens de kerngroep,

Alexander van Setten

Inschrijven op de nieuwsservice