Bericht van Vitens: Werkzaamheden waterwingebied Rijksstraatweg

Bericht van Vitens: Werkzaamheden waterwingebied Rijksstraatweg

 

Onderstaand een update van Vitens over de stand van zaken en planning rond het waterwingebied in Lanxmeer

 

Vitens is bezig met werkzaamheden in het waterwingebied aan de Rijksstraatweg. Door een toenemende vraag naar drinkwater gecombineerd met meer droogte is het noodzakelijk om het winveld te verbeteren. Daarnaast creëert Vitens een oplossing voor het harde water en het slib in het drinkwater. Hiermee ontstaat er een toekomstbestendige en duurzame drinkwatervoorziening voor de inwoners van Culemborg.

In deze nieuwsbrief geven wij u een stand van zaken van de werkzaamheden en een doorkijk wat er de komende tijd staat te gebeuren en wat u als omwonende hiervan mogelijk merkt. Bij alles wat we doen kijken we naar de meest optimale situatie voor de buurt, gemeente en Vitens. Waar er wel hinder ontstaat, doen wij ons uiterste best om deze zo minimaal mogelijk te laten zijn. 

Bouw slibindikker

In het waterwingebied komt een slibindikker. Deze slibindikker zorgt ervoor dat het spoelwater dat vrijkomt tijdens het spoelen van de filters, voldoet aan de lozingsnorm. De bouw ervan is in volle gang en zal naar verwachting in oktober worden afgerond. GMB Services voert deze werkzaamheden in opdracht van Vitens uit.
Halverwege de calamiteitenvijver is een stuw geplaatst. Als het spoelwatersysteem om wat voor reden dan ook tijdelijk niet goed werkt, voorkomt deze stuw dat vervuild spoelwater in de vijvers van de wijk terecht komt. In overleg met de gemeente hebben wij vanaf het tweede (achterste) deel van deze vijver een nieuwe tracé aangelegd naar de huidige aansluiting van de vijvers van de wijk, zodat hier schoon water naar toe kan stromen.
De toekomstige onthardingsinstallatie krijgt aan de buitenkant hetzelfde uiterlijk als de slibindikker (zie foto).
De werkzaamheden zijn gestart in juni en worden in oktober 2020 afgerond. 

Verbeteren winveld

Na afronding van de werkzaamheden aan het spoelwatersysteem zal gestart worden met het verbeteren van het winveld. Eind van dit jaar zal gedurende dit project een test worden uitgevoerd op de vrijkomende waterkwaliteit en de hardheid van het water. Deze test wijst uit of de onthardingsinstallatie voldoet of wellicht moet worden aangepast. We verwachten in het voorjaar van 2021 de resultaten hierover te kunnen delen. 
Deze werkzaamheden starten eind oktober en duren naar verwachting t/m april 2021.

Veiligheid

GMB Services, de aannemer die deze werkzaamheden voor Vitens uitvoert informeert de buurt binnenkort over de impact van deze werkzaamheden.
Bij de aanvoer van de grote materialen en materieel wordt door GMB Services een verkeersregelaar ingezet op de Rijksstraatweg om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Verder voert de aannemer het werk uit volgens de richtlijnen van het RIVM.

Meer informatie

Vanuit Vitens kijken wij of het mogelijk is om in deze uitvoeringsperiode rondleidingen aan te bieden voor geïnteresseerden uit de buurt. Heeft u interesse? Laat het ons alvast weten via waterontharderculemborg@vitens.nl.
Heeft u vragen over de werkzaamheden van GMB dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sjaak Mullink (sjaakmullink@gmb.eu en 06-51232519). Ook kunt u terecht op onze website: http://www.vitens.nl/culemborg.
Als u andere vragen heeft over deze nieuwsbrief of locatie Culemborg, dan kunt u die stellen via waterontharderculemborg@vitens.nl.

Inschrijven op de nieuwsservice