ALV's ALV's ALV's ALV's ALV's ALV Algemene Ledenvergaderingen

ALV's ALV's ALV's ALV's ALV's ALV Algemene Ledenvergaderingen

ALV Bewonersvereninging EVA-Lanxmeer

Ondanks de verruimde maatregelen rond de bestrijding van het Coronavirus acht het BEL bestuur het niet verantwoord om de geplande ALV van 8/6 in De Kakelhof door te laten gaan. De vergadering wordt tot nader order uitgesteld; de kans is groot dat deze vergadering niet gehouden zal worden. Belangrijke zaken als de kascontrole en de goedkeuring van de begroting voor 2020 zullen op andere wijze worden afgehandeld; daarover volgt nadere informatie.

De geplande wijkraad op 28/9 en ALV op 7/12 zullen in principe plaatsvinden tenzij Corona ons forceert andere beslissingen te nemen.

ALV Coöperatie Thermo Bello op 9 juli

Opening zoom vanaf 19.45
Aanvang ALV 20.00 uur
Einde: (uiterlijk) 22.00 uur

De algemene ledenvergadering van Thermo Bello staat open voor alle bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer. Leden van de categorie A krijgen de uitnodiging ook per e-mail opgestuurd. Andere wijkbewoners kunnen zich melden op gerwin@thermobello.nl als ze belangstelling hebben om deel te nemen. Zij krijgen dan per e-mail een link naar de bijeenkomst toegestuurd.

De bijeenkomst zal online worden gehouden in een Zoom-bijeenkomst.

Op de agenda (voorlopig):

- Verslag vorige ALV

- Uitbreiding bestuur

- Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2019

- Decharge van het bestuur

- Concept Statuten

- Strategie nieuwe warmtepomp (discussiestuk van Gerwin)

- Stappenplan voor vervangingen en expansie (pomp, trafo, regelkast)

- Toekomstige vergroting van de warmtecapaciteit (aansluiten diverse woningen in de wijk)

- Simulatie electra-kosten via Europees project ACCEPT

- Aardgasvrije wijken in Culemborg en de potentiële betrokkenheid van Thermo Bello (praatstuk)

Inschrijven op de nieuwsservice