Agenda Wijkraad op 11/3 om 20.00 @Het Rondeel, kom je ook?

Agenda Wijkraad op 11/3 om 20.00 @Het Rondeel, kom je ook?

Maandagavond 11 maart is er weer een wijkraadbijeenkomst, waarin we met elkaar bespreken wat er leeft in Lanxmeer.
Als bestuur hebben wij een paar punten die we graag met jullie bespreken, naast wat jullie zien en horen.

 1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
  1. Elektrisch rijden & delen
    
 2. Notulen & afspraken vorige vergadering
   
 3. Binnengekomen stukken
   
 4. Financiën
  1. Beschikbaarstelling van geld voor projecten
  2. Leefbaarheidsvouchers
    
 5. Woonzaken
  1. Verkoop van sociale huurwoningen door Kleurrijk Wonen
  2. Verhuur via Airbnb
    
 6. Stand van zaken der projecten
  1. Warmtekeuze
  2. Laadplein
    
 7. Jubileum 2020
  1. Boek
  2. Film over EVA-Lanxmeer
    
 8. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
  1. Zwerfafval & convenant L&L/gemeente
  2. Wijkservies
    
 9. Datum volgende wijkraad: maandag 16/9/2019
   
 10. Sluiting

Martin Heerschop, secretaris                                   
Jan Theunissen, voorzitter                                             

---------------------------------

Toelichting op de agenda

1. Opening, mededelingen
Jan de Kock en Gerwin Verschuur werken aan het uitbreiden van het aantal elektrische deelauto’s. Dit raakt ook de wijk waar eerder een peiling onder de bewoners is uitgevoerd. 
Het laadplein aan de Roland Holstweg. Het laadplein met een zonnedak aan de Hendrik Marsmanweg (bij ELK). De opgewekte zonne-energie kan direct auto’s opladen; de bouw van dit platform is op 10 mei klaar. 

4. Financiën
Beschikbaarstelling van jaarlijks € 5.000,-- als geld voor kleinschalige projecten en welke criteria daarvoor gebruikt worden.  Denk aan een bedrag van € 500,- tot € 1.000,--.  Of hoger? De idee is verder om een kleine groep bewoners daarvoor te mandateren en achteraf te laten verantwoorden.

5. Woonzaken
- Verkoop van sociale huurwoningen door Kleurrijk Wonen. We hebben 6 maart een gesprek met Kleurrijk Wonen om te weten te komen wat er gebeuren moet opdat huurwoningen niet worden verkocht.
- Verhuur via Airbnb. We kunnen weinig hiertegen doen. Wat vinden we ervan als er permanente verhuur is van een woning of appartement in de wijk.

6. Stand van zaken der projecten
Warmtekeuze: wij hopen dat een rapportage gereed is en kan worden toegelicht.

7. Jubileum 2020
Volgend jaar is een jubileumjaar. Er zijn concrete plannen voor het maken van een boek en film. We hopen voor de vergadering daarover meer informatie te hebben ingewonnen.

8.  Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
- We proberen al 6 maanden om een convenant te sluiten. De andere partijen reageren dermate traag dat het BEL bestuur zich wil terugtrekken. Er zijn wel concrete plannen om met Lek en Linge aan het zwerfafval te werken, dat is dus niet afhankelijk van een convenant.
- We willen weten of er nog behoefte is aan een gemeenschappelijk wijkservies. Dat staat nu bij Caetshage, maar we kunnen het ook wegbrengen naar de kringloop.

9. Datum volgende wijkraad: maandag 16/9/2019

Inschrijven op de nieuwsservice