Agenda Wijkraad 22 maart

Agenda Wijkraad 22 maart

Bijgaand de agenda voor de wijkraad op maandagavond 22 maart 20.00 uur, via Teams.

1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda

2. Introductie van en discussie met In Our Nature over het Jubileumfestival (30 minuten)

3. Notulen & afspraken  van de ALV van 7/12/2020:
linkje: https://www.eva-lanxmeer.nl/in/nieuws/notulen-alv-17-12-20-en-aanvullend...

4. Binnengekomen stukken

     - Voordracht Felix van de Laar als bestuurslid

5. Wijkzaken

     a. Activiteiten van hoven & werkgroepen

     b. Woonprojecten
         (tiny houses Kwintet/Twijgenhof)

     c. Overige projecten

          - nieuwe werkgroep CO2 reductie?

6. Jubileum 2021

     a. Status van het programma
         voor 11-12-13/6/2021

     b. Inkomsten & uitgaven

     c. Enquête conferentie

7. Wat verder ter tafel komt
    & Rondvraag

8. Datum volgende wijkraad:
    maandag 27/9/2021 in Het Rondeel

9. Sluiting

Inschrijven op de nieuwsservice