Agenda + stukken Algemene Ledenvergadering maandag 9/12

Agenda + stukken Algemene Ledenvergadering maandag 9/12

Je bent van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
aanstaande maandag 9 december 19.30 uur
bij Elk Welzijn (Meerlaan 22 te Culemborg)

Agenda

Deel 1
1. Opening & vaststellen agenda
2. Introductie Gerard van den Akker (wijkagent Oost) 
3. Mededelingen bestuur
4. Notulen & afspraken vorige vergaderingen (zie bijlagen)
    a. ALV van 1 juli 2019
    b. Wijkraad van 16 september 2019
5. Binnengekomen stukken
6. Begroting 2020 (zie bijlage)
7. Stand van zaken der projecten
    a. Buurtenergieplan
    b. Activiteiten der diverse werkgroepen
8. Woonzaken
    a. Tiny Houses
    b. Bijzonder Culemborg
9. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
    a. Aandachtspunten voor het bestuur vanuit de leden
    b. Brainstormsessie ‘What’s next’ houden bij de eerstvolgende Wijkraad?

Deel 2
10. Jubileum 2020
       a. Duurzaamheidsmarkt
            - Presentatie van het bestuur
            - Voorstellen vanuit de vergadering hiervoor
            - Wie wil er mee organiseren?
            - Volgende stap
      b. Presentatie van het boek over EVA-Lanxmeer.
      c. Andere wensen en ideeën van de bewoners
      d. Wijkfeest op 14/6 (Jenk Stronks/Carleen Mesters)
11. Datum volgende bijeenkomsten:
      Wijkraad - maandag 16 maart 2020 (Rondeel)
      ALV - maandag 29 juni 2020 (Elk Welzijn)
12. Sluiting
13. Gezellig samenzijn (vanaf 21.30 uur)

Inschrijven op de nieuwsservice