Aanvulling artikel Watertoren uit het BEL-nieuws

Aanvulling artikel Watertoren uit het BEL-nieuws

Wijkgenoten, belangstellenden,

Naar aanleiding van het artikel over de stand van zaken met de herontwikkeling van de watertoren in het laatste BEL-nieuws zijn enkele reacties binnengekomen. Daaruit blijkt dat de inhoud bij sommigen anders is overgekomen dan onze bedoeling was.
Daarbij hadden we, bestuursleden van de bewonersvereniging van de wijk (BEL) en Stichting Watertoren Culemborg (Stichting), kort na het schrijven van dit artikel een gesprek met de familie Van der Veer. Op grond daarvan willen we als BEL-bestuur en Stichting het volgende onder de aandacht brengen.

Wij signaleren in de wijk nog steeds onrust en onzekerheid over de herontwikkeling van de watertoren.
Dat het een lastig onderwerp is, en dat het een grote uitdaging is om de watertoren kavel te herbestemmen en daarin zo veel als mogelijk ieders belang mee te nemen, is duidelijk. Niet alleen hier, maar ook bijvoorbeeld de watertoren kavel in Leerdam. Daar heeft de eigenaar 10 jaar lang met de gemeente en de buurt naar een passende herbestemming gezocht en niet gevonden.
In de petitie van vorig jaar stond informatie die mensen op het verkeerde been heeft gezet. In de beeldvorming lijkt het er voor sommigen zelfs op dat het hele gebied zal worden volgebouwd, wat echt niet de bedoeling is, van niemand. Het gaat hierbij om beeldvorming die wij signaleren; niet om wat wij zelf vinden.

Het BEL-bestuur en de Stichting zet zich er voor in om alle partijen en standpunten – de wijk, de eigenaren, de gemeente, Vitens, bij elkaar te brengen en met elkaar te verzoenen. Het moet mogelijk zijn dat er op weg naar een aanvaardbaar, of liefst zelfs mooi eindresultaat, keuzes worden gemaakt waar iedereen begrip voor kan opbrengen - ook al zouden die niet ieders voorkeur hebben. Vandaar onze enquête en ons voortgezet gesprek met de familie.

Wij hebben voor onszelf hierbij drie aandachtspunten:

  • Ideeën wegnemen als zouden de eigenaren naar speculatiewinst streven;
  • De bouwplannen op de kavel inpassen in het geheel van onze wijk, met respect voor onze ecologische principes;
  • Een fysieke en sociale verbinding tot stand brengen tussen de wijk en het eindresultaat van de herontwikkeling.

Vanuit het BEL-bestuur en de Stichting hebben we voorstellen gedaan die aan deze aandachtspunten tegemoet komen. De afgelopen maanden zijn hierover informele gesprekken geweest met de familie om te onderzoeken waar de kansen liggen. Tijdens een overleg bij de gemeente, waarbij het BEL-bestuur, de Stichting, de gemeente, de familie en de architect aanwezig waren, zijn de verschillende standpunten diepgaand besproken. Een vervolg is gepland na de zomervakantie.

Onze indruk is dat we er samen uit gaan komen. In een vruchtbare samenwerking met de BEL en de Stichting is een passende herontwikkeling onder regie van de familie vast mogelijk. Wordt vervolgd!

Namens het BEL bestuur en de Stichting watertoren,
Alexander van Setten en Arjen Schamhart.

 

PS: De familie Van der Veer heeft voor geïnteresseerden in de ontwikkelingen een informatieve website opgezet: watertorenkwartierculemborg.com
De familie organiseert de volgende informatieavond over de laatste stand van zaken op woensdag 8 september 2021 om 20.00 u in het pompgebouw. Aanmelden kan door het mailen van de aanwezige namen naar koenvanderveer@gmail.com.

Inschrijven op de nieuwsservice