16/9 20.00 uur Wijkraad

16/9 20.00 uur Wijkraad

Volgende week maandagavond is er weer een Wijkraadbijeenkomst van de BEL, in het Rondeel.

Er zijn twee wijkraden per jaar. Doel van de wijkraad is vooral om ontwikkelingen te delen en te weten te komen wat er speelt in de wijk. 
Op de ALV's, de algemene ledenvergaderingen, plannen we als bewonersvereniging acties en nemen we besluiten. 

Concept agenda Wijkraad op 16/9/2019 om 20.00 @ Het Rondeel

 1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
 1. Notulen & afspraken vorige vergadering
 1. Binnengekomen stukken
 1. Financiële zaken
  1. Beschikbaarstelling van geld voor projecten
 1. Woonzaken
  1. Stavaza projecten
 1. Stand van zaken der projecten
  1. Warmtekeuze
 1. Jubileum 2020
  1. Boek
  2. Film over EVA-Lanxmeer
 1. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
 1. Datum volgende wijkraad: maandag ??/3/2020
 1. Sluiting

 

Martin Heerschop                                Jan Theunissen                Culemborg, 8 september maart 2019.

Secretaris                                               voorzitter

Inschrijven op de nieuwsservice