Watertorenhof

Watertorenhof

De huizen aan de wigvormige Watertorenhof zijn in 2004 opgeleverd. Aan het Willem Kloospad staan negen huizen die zijn ontwikkeld door de woningbouwvereniging. De negen serrewoningen aan het Rosalie Lovelingpad zijn tegelijkertijd in particulier opdrachtgeverschap gebouwd en het geheel is ontworpen door Renz Pijnenborgh. De naam dankt de hof aan het prachtige uitzicht vanuit de hof op de watertoren van Vitens. 

Een deel van de bewoners van de serrewoningen was betrokken bij het ontwerp ervan. Zij werkten samen om het ontwerp, de financiën, contracten met de gemeente en het bouwbedrijf rond te krijgen.
Een jaar voor oplevering leerden álle hofbewoners elkaar kennen onder meer tijdens bijeenkomsten voor het maken van plannen voor de inrichting van de gezamenlijke tuin. Ook werd er een excursie georganiseerd naar gezamenlijke tuinen in Utrecht om inspiratie op te doen. Met veel overleg en zorg voor wat iedereen wilde, kregen de plannen vorm. Iedereen presenteerde zijn wensen en dromen – die varieerden van besloten tot open. Eén van de bewoners is landschapsarchitect en die maakte een basisontwerp dat aan veel wensen recht deed. Ook nu is dit ontwerp nog goed herkenbaar en een mooie basis voor alle nieuwe ideeën en plannen die in de loop der tijd zijn opgekomen.

Er wonen veel mensen met verschillende talenten in de hof en die worden soms ook graag gedeeld. Een kunstenares organiseerde schilderbijeenkomsten in de tuin, een muzikant gaf een workshop percussie en een systeembeheerder legde een ADSL-netwerk aan en bouwde een website.
De samenstelling van de hof is heel divers: van 1- en 2-persoonshuishoudens, gezinnen met kleine kinderen die nog veel in de tuin spelen en grotere kinderen die we veel minder in de tuin zien. Ook beroepsmatig brengen de bewoners een verscheidenheid aan kennis en kunde mee, waar ook van wordt gedeeld: mensen kennen elkaar, helpen elkaar en weten elkaar te vinden. Zo zijn er een verloskundige, masseuses, verschillende zelfstandigen, creatieven, musici, mensen die in onderwijs en zorg werken, ambtenaren en bovendien een aantal mensen, die ook beroepsmatig heel actief zijn in de wijk.

Als iemand in de hof een leuk idee heeft, werken anderen vaak mee bij de uitvoering. Zo zijn er in de tuin sinds de aanleg nog verschillende nieuwe elementen toegevoegd: een waterpomp, een moestuin, een beschut zithoekje en een pizza-oven. Een paar mensen zijn daarin echt onvermoeibare kartrekkers.

De afscheiding met de eigen tuin wordt gevormd door een haag, die ieder naar eigen inzicht mag vormgeven. Vervolgens is er in de gezamenlijke tuin een border, waarvan bij aanvang is afgesproken dat ieder zijn eigen stukje bijhoudt. Dat is een redelijk vrijblijvende afspraak, met als gevolg dat het onderhoud nogal verschilt. Maandelijks wordt er gezamenlijk in de hof gewerkt, soms vooraf gegaan door een tuinvergadering. Deze vergaderingen worden door de tuinwerkgroep voorbereid en zij beheren de gezamenlijke pot voor investeringen in de tuin. Ieder huishouden stort daarvoor 30 euro per jaar en halverwege het jaar bepalen we of dat voldoende is voor onze plannen. Zo niet dan wordt er door ieder nog wat bijgestort.

De hof hecht aan gezelligheid. De maandelijkse tuinwerkdag begint met koffie en een bespreking van de tuinwerkzaamheden en hof- en buurtnieuws. Tussen de tuinwerkdagen door zijn er ook andere leuke activiteiten: bijvoorbeeld een high tea, soep met kampvuur, pizza in de hofoven of een andere gezamenlijke maaltijd. Het idee is dat iedereen eraan kan bijdragen en dat het met beperkte inspanning kan worden gerealiseerd. Wie zin heeft komt en de opkomst is goed! Met name de pizza-maaltijden zijn een groot succes, voor groot en klein.

In de zomer is er een groot hoffeest. Iedereen draagt wat bij, een paar mensen organiseren het. Vaak zijn er workshops, wordt er fanatiek Kubbs en Jeu de Boule gespeeld, of ontstaat er spontaan een watergevecht. ’s Avonds brengt iedereen iets lekkers mee voor het diner, gaan de lantaarns aan, wordt er een houtvuur gestookt en sluiten we vaak af met een gelegenheidshofmuziekgroep met wisselende samenstelling. Van tevoren wordt er een paar keer geoefend.

Vragen kun je sturen aan: han@lovelingpioniers.nl