Toon Hermanshof

Toon Hermanshof

Wijkbewoners kennen allemaal de Toon Hermanshof. De officieuze naam van deze hof is echter het Hofland en de bewoners noemen het zelf ook vaak zo. Iedere inwoner heeft zelfs een eigen hofland mailadres.

De hof bestaat sinds 2001 en omvat 27 woningen, waarvan 8 huurwoningen. Het Houten Huis (onderste foto) is het laatste huis dat is bijgebouwd. Een aantal mensen uit de Simon Carmiggelthof sluit zich bovendien bij deze hof aan. De huishoudsamenstelling is zeer gevarieerd: van alleenstaanden en oudere stellen tot jonge gezinnen. De oudste bewoner is in de 80, de jongste een peuter. De sociale cohesie is vrij groot, in voor- en tegenspoed kan men bij elkaar terecht. Iedereen kent elkaar dus en is op meer of minder georganiseerde manier betrokken bij de hof. Er is weinig verloop.

De tuinwerkgroep bereidt elke maand de hofwerkdag voor, waar ieder naar vermogen en interesse aan mee doet. Het vele fruit, bessen en noten wordt naar eigen behoefte geplukt. De feestcommissie heeft jarenlang hoffeesten georganiseerd, uiteraard was het Smartlappenkoor met liedjes over Hofland dan weer paraat. Tegenwoordig is voor een minder georganiseerde vorm van feesten gekozen: ieder die wat wil organiseren meldt het in de ‘Hooghe Hoed’. Dat levert dan een nieuwjaarwandeling met gluhwein, een soep-event en een muzikale hofborrel op. Alles vanuit de gedachte dat het is leuk is om af en toe wat met je medebewoners te ondernemen.

In het algemeen verloopt dit heel harmonieus en spontaan. Je kent je buren dus is het niet moeilijk om elkaar ergens op aan te spreken. Er wordt niet meer standaard vergaderd. Men kijkt meer naar wat bindt dan wat onderscheidt. Enige punt dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, is het privégebruik van de gemeenschappelijke tuin. Wanneer kan dit wel en wanneer liever niet?

Sommige bewoners zijn vooral duurzaam georiënteerd; zij zijn zich erg bewust van het waterwingebied als leefomgeving. Anderen leren daar weer van, het is nooit dogmatisch, iedereen doet z’n best.

Met name in het begin was er regelmatig contact met de andere hoven. Memorabel waren de ‘inwijdingsfeesten’, waarbij een hof die al was opgeleverd een feest organiseerde voor de volgende hof, etc. Ook andere feesten zijn er wel met meerdere hoven georganiseerd.

In de hof is een penningmeester, die zorgt dat de hofbijdrage (€60 per jaar) goed wordt beheerd. Daarvan wordt de tuin onderhouden en wordt een deel van de feestjes betaald. Ter aanvulling neemt iedereen iets te eten mee zodat er altijd een grote variëteit aan lekker eten is..

Vragen kun je sturen aan: irma.mommers@gmail.com