Achterberghof

Achterberghof

De 4 huizen die bekend staan als de ’Oei-woningen’ zijn in 2009 jaar opgeleverd. Iedere bewoner kon zelf beslissen hoe de woning werd ingedeeld, wat tot 4 originele huizen heeft geleid. Voor en tijdens de bouw is er intensief samen opgetrokken in de communicatie richting de aannemer en gemeente.Bewoners kunnen het prima met elkaar vinden en een aantal is breder in de wijk actief. Het Pleinfeest voor het hele Pioniersveld wordt door een aantal hofbewoners enthousiast bezocht. De mandelige tuin wordt onderhouden door wie er tijd en zin heeft. Dat niet iedereen hier een gelijk aandeel in heeft is geen probleem. Doordat de tuin aan de voorkant van de huizen is geplaatst is er tijdens het tuinwerk veel spontaan contact met omwonenden.

De mandelige tuin is door bewoners zelf ontworpen en aangelegd. Fruitbomen, en merendeel eetbare planten en tuinmeubilair zijn aangeschaft met het daarvoor beschikbare geld uit de ‘EVA-Lanxmeer pot’, maar die is inmiddels leeg. Er is (nog) geen vaste hofbijdrage; als er een uitgave is houdt de penningmeester bij wie wat moet betalen. Een aantal struiken en stekjes in het hof is ook afkomstig uit andere hoven.

Hoogtepunt in het hofleven tot nu toe was ‘Burendag’, waarvoor een kleine subsidie beschikbaar was via het Oranjefonds. Verder spelen de kinderen met elkaar en passen oudere kinderen op de jongere buurkinderen.

De huizen vallen op door een geheel eigen bouwstijl. Peter Oei, de initiatiefnemer van het kwartet huizen, was gemotiveerd om een duurzame en tevens moderne woning te bouwen. Dat veel mensen zich afvragen of de woningen wel bij Eva-Lanxmeer horen beschouwt hij in dat opzicht als compliment. Wie beter kijkt ziet dat de huizen goed passen bij de eerste generatie kaswoningen (met de witte blokken). Andere bewoners van de ‘Oei-woningen’ noemen de grote vrijheid voor de kinderen, het groen en de losse sfeer in de wijk als reden om hier te komen wonen.

De bewoners voelden zich vooral aangetrokken door de architectuur van de huizen: strak om te zien, flexibel om in te richten, mooie hoeken en veel gebruik van glas. Architect Peter Agterberg ontworp eerder in Tiel een groep Ecowoningen en staat bekend om zijn strakke vormgeving.

Op het gebied van duurzame technische snufjes zijn de woningen pionier: Hybride bouwsystemen, solar tubes voor licht, zonnecellen, zonneboiler, warmtepomp, douche met warmtewisselaar, etc. Uniek in Culemborg is het CO2 geregelde ventilatierooster, dat automatisch de ventilatie verhoogt als het CO2 gehalte stijgt De ligging is ideaal met de grote ramen op het zuiden. De bewoners kennen elkaars energiegebruik, om te leren van de bouwervaringen. 

Met een knipoog naar de architect Agterberg, is de hof naar Gerrit Achterberg, de dichter, genoemd. 

Vragen kun je sturen aan: johnhuige@planet.nl