Lid worden van bewonersvereniging?

Lid worden van bewonersvereniging?

Vul dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina in.

Lidmaatschap van de BEL is een voorwaarde om in de wijk te kunnen komen wonen, net als het tekenen van de bewonersovereenkomst.
De contributie is €25,- per kalenderjaar.
Je krijgt dan de BEL nieuwsbrief en wordt ingeschreven op de nieuwsservice van de Eva-Lanxmeer.
En mensen die geïnteresseerd zijn in een koopwoning in Lanxmeer worden als eerste geïnformeerd over woningen die in de verkoop komen.

Uw lidmaatschap gaat in zodra u:

  • €25,- voor het lopende kalenderjaar (€ 12,50 bij start lidmaatschap na 1 juli) heeft overgemaakt op IBAN nr. NL96TRIO0212170775 t.a.v. 'Bew.ver. EVA-Lanxmeer', onder vermelding van: ‘Contributie BEL’. Na het eerste jaar wordt de contributie automatisch geïncasseerd.

én

  • Onderstaand aanmeldformulier hebt ingevuld en verzonden naar administratie@eva-lanxmeer.nl. U kunt het PDF formulier afdrukken en invullen of de Word versie downloaden invullen. 
    Per post versturen kan ook, maar verwerking duurt langer. Adres: BEL, Nesciohof 7 4103WE Culemborg.

De jaarlijkse automatische incasso van de contributie (ingaand het jaar ná aanmelding) vindt plaats medio maart van het volgende kalenderjaar.

Onder 'Procedure bij verkoop woningen' staat hoe de verkoop van woningen verloopt.

Op de verwerking van uw gegevens is onze privacyverklaring van toepassing. Deze staat op http://www.eva-lanxmeer.nl/in/handboek/privacy-verklaring.