Schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen

voor WATER

Ons afvalwater van gootsteen, douche en wasmachine komt in helofytenfilters terecht. Dit gaat naar het grondwater en hieruit wint waterleidingbedrijf Vitens ons drinkwater. Rechts zie je een lijstje van zaken die je NOOIT mag laten weglopen via de afvoer.

voor LUCHT

Inmiddels is bekend dat houtverbranding zeer schadelijk is voor onze gezondheid. Het fijnstof dat vrijkomt bij verbranding van hout is schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting. Hoe gezellig ook: stook geen vuurtje. Longpatiënten in de buurt hebben er veel last van. Zorg voor een goed filter als je een houtstookkachel hebt.
Er is een fijnstofmeter in onze wijk. Hier kan je hem bekijken. Voor meer informatie hierover, mail ouwerker@gmail.com

MILIEUKLACHTEN

Meld Milieuklachten hier. Als meerdere mensen dit doen, komt er een mooi overzicht (kan je zelf ook zien) en dan kan de overheid deze klachten serieus nemen.