Conferentie Zetje van Culemborg

Online programma
Zaterdag 2 oktober 2021, 9:30-12:00 uur
Meedoen €10,-, achteraf gratis terug te kijken op deze pagina.

Klik hier voor een TICKET
Klik hier voor uitgebreide INFORMATIE

Hoe realiseren we de bouwopgave na 2021 duurzaam en natuur-inclusief?
De lessen na 21 jaar EVA-Lanxmeer

EVA-Lanxmeer viert haar jubileum. Met 1 miljoen te bouwen huizen voor de boeg in Nederland, geeft deze wijk een zetje in de goede richting met een conferentie over alles wat nodig is om tot klimaat-adaptieve, circulaire en toekomstbestendige wijken te komen. 
Het programma bestaat uit vier korte inspirerende lezingen.Voor ontwerpers, (beleids)adviseurs, politici, investeerders, bewoners en initiatiefnemers. Eigenlijk voor iedereen die de duurzame en ecologische toekomst van wonen in Nederland belangrijk vindt. 

De conferentie is online. Met een ticket à €10,- krijgt u toegang tot het hele programma via ZOOM. U kunt evt. een keuze maken uit het aanbod en later inloggen. Eén dag voor de conferentie ontvangt u een mail met de link (let op: deze kan in uw Spambox komen).

Het programma is gericht op inspiratie - er is ruimte voor vragen van deelnemers na elke lezing. Sprekers zijn:
Prof. dr. ir. Anke van Hal, Nyenrode University
Frank van Bussel MSc, Arcadis
Ir. Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw
Ir. Joachim Elbe, Elbe Messerschmidt

PROGRAMMA  
9:30 uur Opening door burgemeester Gerdo van Grootheest.
9:40 uur Introductie programma door Vera Dalm, milieu-adviseur en de dagvoorzitter.
9:45 uur Prof. dr. ir. Anke van Hal (Nyenrode University)
De noodzaak en de urgentie van ecologisch bouwen in het nationaal bouwbeleid.
10:05 uur Discussie (10 min.)
10:15 uur Frank van Bussel MSc (Arcadis, Arnhem)
De aantrekkelijkheid van ecologische wijken met duurzaam gebouwde woningen.
10:35 uur Discussie (10 min.)
10:45 uur Korte pauze (10 min.)
10:55 uur Ir. Hiltrud Pötz (Atelier Groenblauw, Delft)
Aan welke concrete maatregelen moeten we denken als we een ecologische wijk willen bouwen, en op welk moment worden dat gemiste kansen?
11:15 uur Discussie (10 min.)
11:25 uur Ir. Joachim Eble (Eble Messerschmidt, Tübingen)
Routes naar duurzame wijken van de toekomst.
11:45 uur Einddiscussie en afronding ochtendprogramma
12:00 uur Afronding ochtendprogramma

Vanwege het jubileum, stelt de Bewonersvereniging van EVA Lanxmeer de opnames van de lezingen later gratis beschikbaar op haar website.

Deze conferentie wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. De opbrengst va de ticketverkoop gaat naar de technische realisatie van de conferentie. Heeft u vragen? Stuur dan een bericht aan Martin Heerschop (martin.heerschop3@gmail.com). 

Klik hier voor een TICKET
Klik hier voor uitgebreide INFORMATIE