Indigo variaties

Tiny Living Lanxmeer

Indigo variaties
De twee bouwkavels waarvoor de verkenning naar een tiny house hof
Impressie indigo's aan water
Indigo van binnen
Impressie van de Indigos
Vingeroefening bij Het Kwarteel

Tiny Living Lanxmeer

De vereniging Klein Lanxmeer ontwikkelt momenteel twee permanente hofjes met tiny houses aan de Anna Blamanweg (1. Kwintet) en de Ina Boudier-Bakkerstraat (2. De Twijgenhof). 

De vereniging vindt tiny houses een fascinerend en ontbrekend element in Lanxmeer. De trekkers van het eerste uur vormen het bestuur en de eerste leden van de huidige Vereniging Klein Lanxmeer. Samen met de nog steeds instromende belangstellenden werken we aan een passend bouwplan - dat voldoet aan de uitgangspunten van de initiatiefgroep, de wijk en de gemeente.  De vereniging Klein Lanxmeer werkt in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) . We hebben contact en overleg met de gemeente Culemborg, de werkgroepen in de wijk (TOPLA, Thermo Bello, Terra Bella, BEL),  de naaste buren (bewoners van het Kwarteel en het Kwartet) en de provincie Gelderland.

Het streven is om de hofjes samen te stellen uit vier tot zes huisjes met dezelfde architectuur. De hofjes moeten een echt onderdeel van de wijk uit gaan maken door de bestaande structuren in de wijk wat betreft landschap, architectuur en sociale cohesie te versterken. De huisjes zullen voldoen aan het woonbesluit en worden bij voorkeur energieneutraal en zoveel mogelijk circulair. 

De percelen worden gebouwd in eigen beheer. Dit betekent dat de bewonersgroep zelf opdrachtgever is van de hoven. Dit intensieve proces van groepsvorming, regelwerk, opdoen van kennis en maken van keuzes die voor iedereen realistisch en wenselijk is wordt begeleid door mensen van BIEB, een bedrijfje met meer dan 35 jaar ervaring in het begeleiden van Bouwen in Eigen beheer.

Voor de Twijgenhof is inmiddels hier meer informatie beschikbaar. 

De initiatiefgroep bestaat uit Dick Boland, Jandirk Kievit, Cathelijne Jongerius en Lydwien Batterink.

De Vereniging Klein Lanxmeer is opgericht, met als bestuur: dhr. H. v.d. Velde (voorzitter), Miranda Engelaar (secretaris) en Jan van der Leij (penningmeester).  

Zie voor meer informatie: 
www.tinylivinglanxmeer.nl
Miranda Engelaar, 06-44 222 762, info@tinylivinglanxmeer.nl