C4Real Festival in 2007

C4Real Festival in 2007

Op 16 juni 2007 werd een leefstijlfestival gehouden gericht op duurzaam bouwen, samenwerken en samenleven: C4Real Festival. Het festival was niet-professioneel van karakter en werd georganiseerd door de bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg in samenwerking met de VIBA (Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur) dat haar 30 jarige jubileum vierde, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Student workforce for Sustainability and Development uit Maastricht en met organisaties en personen die bij de ontwikkeling van de wijk EVA-Lanxmeer betrokken zijn. De organisatie was gebaseerd op initiatiefnemers die autonoom een programmaonderdeel vorm gaven, een projectteam dat de programmaonderdelen een plek en tijdstip in het programma toebedeelde, en de promotie en logistiek verzorgde. Stichting Duurzaam Rivierenland was eindverantwoordelijk voor het project. 

Op 17 mei 2009 is door een samenwerkingsverband van NME organisaties C4Real de Groene Betuwe georganiseerd. De gemeente Culemborg, de Natuur- en Vogelwacht Culemborg , Stichting Duurzaam Rivierenland, Stichting Caetshage en Stichting E.V.A. Het festival was bedoeld voor jong en oud die willen zien en beleven wat de praktijk van de Groene Betuwe is. Ook hier brachten verschillende organisaties en personen een aantrekkelijk programma.