Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Er is door wetenschappers over EVA-Lanxmeer gepubliceerd.  Bijgaand kunt u een aantal artikelen downloaden.