Integraal Gezondheidscentrum De Vrijstad

Integraal Gezondheidscentrum De Vrijstad

Gezondheidscentrum De Vrijstad is een integraal gezondheidscentrum. We bieden professionele lichamelijke
en psychische zorg aan zowel kinderen, volwassenen als ouderen. We verlenen zowel reguliere als
complementaire zorg en combineren zo het beste uit twee werelden. Vanuit een breed perspectief richten we ons op het vergroten van gezondheid en vitaliteit. Daarmee staan we voor kwaliteit van zorg met een duurzaam resultaat.

Ons mensbeeld
We kijken naar de mens als geheel en zien die als een uniek persoon in een eigen omgeving. Dit betekent dat we oog hebben voor lichamelijke, psychische, relationele, culturele en zingevende aspecten. We onderzoeken zowel krachtige als kwetsbare kanten van de persoon. Ons doel is de ontwikkeling en eigenheid van de persoon te ondersteunen en versterken. We streven naar echtheid en transparantie in het contact om zo de behandeling samen vorm te kunnen geven.

Vertrouwen en veerkracht
Vertrouwen in de kracht en veerkracht van ieder mens staat centraal in onze zorgverlening. Ieder mens beschikt over een eigen wijsheid. In onze benadering benutten we deze wijsheid, waardoor eigen mogelijkheden worden gevonden om het welbevinden te vergroten.

Het beste van twee werelden.

IGC De Vrijstad is een samenwerkingsverband van diverse hulpverleners.

Bekijk hen op onze website.