EcoEngineers

EcoEngineers

Amar Sjauw En Wa – Windhorst is de oprichter van EcoEngineers en werkt samen met architecten, adviseurs, ingenieurs en procesbegeleiders om de aarde leefbaar voor de toekomst te houden. Van het geven van advies hoe steden klimaat- en toekomstbestendig ingericht kunnen worden tot het ontwerpen van energieneutrale gebouwen.

Meer info op de website.