Nieuwbouw Wateronthardingsinstallatie

Nieuwbouw Wateronthardingsinstallatie

Vitens bouwt vanaf 2019 een onthardingsinstallatie voor productiebedrijf Culemborg. Het kraanwater van productiebedrijf Culemborg wordt op dit moment niet onthard. Het water in Culemborg is van een gemiddelde hardheid: 11,7 °DH. Er is geen drinkwaternorm die verplicht om het drinkwater te ontharden, wel hanteert Vitens eigen grens- en drempelwaarden. De grenswaarde die Vitens hanteert voor de hardheid van kraanwater is 11,2 °DH. Daarmee krijgt Culemborg in de toekomst aanzienlijk zachter water. Dat is beter voor het milieu (er hoeft bijvoorbeeld minder zeep gebruikt te worden) en voor de levensduur van huishoudelijke apparatuur.

Het college heeft gekozen voor de locatie 2a. De argumenten voor deze keuze zijn: het voorkomen van een te massief beeld van de bebouwing langs de Rijksstraatweg en het deels in stand houden van de groene ader als verwijzing naar de beschreven waarde onder andere in de landschapsvisie. 
Vanuit de welstand is de groene dooradering in het open slagenlandschap van belang: ‘Het bepaalt het karakter van de wijk en de overgang naar het landschap. Het ritme van doorzichten naar het achterliggende landschap, de groene aders en de bebouwing is voor zowel het nieuwe complex als het historische complex een belangrijke kwaliteit.’

Medio 2020 zal de onthardingsinstallatie gereed zijn en worden we voorzien van zacht water.

Vitens biedt de mogelijkheid mee te denken over de verdere uitwerking.

Belangstelling? Stuur een mailtje naar waterontharderculemborg@vitens.nl

Meer informatie is te vinden op:

https://www.vitens.nl/over-water/projecten/culemborg