Nieuwbouw Wateronthardingsinstallatie

Nieuwbouw Wateronthardingsinstallatie

Tijdens en na de presentatie op 9 mei 2017 hebben de aanwezigen vragen gesteld aan verschillende specialisten. Uit deze vragen bleek dat een aantal omwonenden bezwaren heeft tegen de in het principebesluit gekozen locatie (locatie 5). Door hen is de voorkeur uitgesproken voor een andere locatie (locatie 2). Zie bijgesloten nieuwsbrief van Vitens van juni 2017.

De reacties waren voor Vitens en de gemeente aanleiding om de locaties 2 en 5 nader te bekijken en te overwegen. Er is een alternatief (2a) bedacht. Zie afwegingschema. De gemeente moet hier nog naar kijken.

Medio 2020 zal de onthardingsinstallatie gereed zijn en worden we voorzien van zacht water.

Vitens biedt de mogelijkheid mee te denken over de verdere uitwerking.

Belangstelling? Stuur een mailtje naar waterontharderculemborg@vitens.nl

Meer informatie is te vinden op:

https://www.vitens.nl/over-water/projecten/culemborg

https://www.vitens.nl/over-water/projecten/culemborg/afwegingschema