Drinkwaterwinning

Drinkwaterwinning

Waterbedrijf Vitens heeft vier waterbronnen in de wijk EVA-Lanxmeer waar grondwater wordt opgepompt voor de productie van drinkwater voor de stad Culemborg. Per jaar wordt maximaal 2 miljoen kubieke meter grondwater onttrokken. Het productieproces van drinkwater bestaat uit het filteren en beluchten van grondwater. Om de filters open te houden moeten ze regelmatig worden gespoeld.  Het proceswater dat daarvoor nodig is wordt gerecycled en steeds opnieuw voor filterspoeling gebruikt. Aan het einde van het productieproces wordt het drinkwater in een reinwaterkelder van 2500 m3 opgeslagen. 

Een deel van de woningen en bedrijfsgebouwen in de wijk hebben een dubbel uitgevoerde watervoorziening, primair bedoeld voor drinkwater en secundair voor leidingwater voor toiletspoeling. Op dit moment worden beide voorzieningen gevoed met drinkwater, omdat het niet gelukt is om het proceswater van het waterbedrijf of regenwater dat in de retentievijvers wordt opgevangen voor de secundaire watervoorziening te benutten.  Aanscherping van Nederlandse bouwvoorschriften heeft het onmogelijk gemaakt om deze aangelegde infrastructuur op wijkniveau te laten werken.

Het drinkwater is warmtebron voor een collectief warmtenet waarmee woningen en bedrijfspanden in de wijk EVA-Lanxmeer worden verwarmd. Meer hierover op de pagina Thermo Bello.