Watertoren en pomphuis

Watertoren en pomphuis

In het hart van onze beroemde, duurzame, ecologische wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg staat de oude watertoren en het bijbehorende oude pomphuis. Deze gebouwen staan in het waterwingebied en hebben geen functie meer voor waterwinning.

Uitgangspunten voor de herontwikkeling schetsen zijn:

  • Duurzaam bouwen passend binnen het landschap, de omgeving en de wijk EVA Lanxmeer.
  • Ensemblewaarde, eenheid als perceel. Stedenbouwkundig, maatschappelijk en qua belevingswaarde.
  • Is variatie in gebruik mogelijk? Wonen, kantoor, B&B, gezamenlijk tuinen/hofje, bezichtigingen vanaf het dak blijven bieden.
  • Is het mogelijk om diversiteit te bieden in verschillende prijsklassen?
  • De watertoren blijft een iconisch landmark in Culemborg.
  • Pompgebouw en de watertoren herkenbaar houden in historische kracht met moderne elementen.
  • Grond/ruimte inplannen voor een gezamenlijke ruimte wanneer dit gewenst is en bekostigd kan worden vanuit de omgeving.
  • Woonfunctie in toren financieel haalbaar maken middels ontwikkeling wooneenheden op gemeente + omgeving betrekken bij het invullen van de nieuwe bestemming.
  • Toegankelijkheid vanuit de wijk voor fietsers en voetgangers: wandelroute naar het terrein.

 

Meer info bij de nieuwe eigenaar Koen van der Veer:

06-81999589
koenvanderveer@gmail.com