Stichting Caetshage

Stichting Caetshage

De gemeente Culemborg heeft bij de ontwikkeling van de wijk EVA-Lanxmeer grond aangekocht om een stadsboerderij te realiseren en werkt daarin samen met stichting Caetshage die een deel van het terrein in erfpacht heeft. Een deel van het terrein is ingericht als publiek toegankelijk openbaar groen, dat volgens afspraken met de gemeente en stichting Terra Bella wordt beheerd door de stadsboer. Stichting Caetshage schept op het stuk grond dat zij pacht voorwaarden voor de stadsboer en andere gebruikers. Er is een woonhuis voor het gezin van de stadsboer, een multifunctionele schuur (keuken, kantine voor de zorgvragers, educatieve zolder, winkel, werkruimte en koeling) een kapschuur voor de opslag van machines en gereedschap, en er zijn kassen en boogtunnels om jaarrond te kunnen produceren. Op het erf is verder een ouderwetse waterput met een touwpomp aangelegd, als ook een helofytenfilter voor de afvalwaterzuivering. De gemeente heeft verder in samenwerking met de imker, Terra Bella en de Imkerverenigig West Betuwe een bijenstal gebouwd die tevens geschikt is voor educatieve doeleinden.

Voor meer informatie zie de website van stichting Caetshage: http://caetshage.nl