JUBILEUM in 2022 *************** IN OUR NATURE FESTIVAL

JUBILEUM in 2022 *************** IN OUR NATURE FESTIVAL

Hieronder vind je het conceptprogramma voor 2022 en informatie over het Jubileum. Nog vragen? Mail: martin.heerschop3@gmail.com

De thema’s op de verschillende locaties:

Wijk van de Toekomst @ UniePlaza (conferentie met informatiemarkt)

Voedsel van de Toekomst @ Caetshage (informatiemarkt met kunst & muziek)

Energie van de Toekomst @ Laadplein (informatiemarkt met kunst & muziek)

Jouw aanbod op de Jubileummarkt? Klik: hier
 

Dag 1

Openingavond in het Stadhuis van Culemborg (Oude Vismarkt 4)

19.45  Ontvangst met koffie, thee en water

20.00  Opening door burgemeester Gerdo van Grootheest

20.15  Inleiding met verrassing door wethouder Duurzaamheid Joost Reus

20.30  Lezing door gastspreker Ferdinand van Hemmen "Culemborgs erfgoed als onmisbare pijler voor omgevingsgeluk"

21.15  Borrel na afloop (tot ca. 22.00)
 

Dag 2

Op 2 oktober 2021 is er een online conferentie! Klik hier
Welllicht zal in 2022 onderstaand programma plaatshebben.

Duurzaamheidsconferentie
Het Zetje van Culemborg

xxx

Meer info + bestellen tickets + aanmeldingskeuzeformulier

09.30  Deuren open, ontvangst met koffie, thee en water

10.00  Opening conferentie

10.15  Plenaire voordrachten (tot 13.00)

12.00 Opening informatiemarkt (deelname optioneel)

13.00  Pauze met draagbare biologische lunch

13.45  Parallele werksessies

14.30  Slotborrel (bezoek aan informatiemarkt mogelijk)

15.00  Wandelingen door de wijk (deelname optioneel)

16.00  Sluiting conferentie en informatiemarkt

 
Activiteiten voor alle belangstellenden:

10.00 – 15.30 Informatiemarkt Voedsel van de Toekomst bij Caetshage (Caetshage 1)
12.00 - 17.00 Informatiemarkt Wijk van de toekomst bij UniePlaza (Multatulilaan 12)
12.00 – 17.30 Informatiemarkt Energie van de Toekomst bij Laadplein (Hendrik Marsmanweg 1)
10.00 – 14.30 Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
                       Meer info + aanmeldingsformulier
10.00 – 17.00 Kunst & muziek bij de marktlocaties en in de wijk
 

Dag 3

Activiteit voor alle belangstellenden:

12.00 – 15.00 Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
                       Meer info + aanmeldingsformulier

Activiteiten voor wijkbewoners (aanmelding diner noodzakelijk):

16.00 – 18.00 Inloopborrel met muziek in de Vitens boomgaard

18.00 – 20.30 Pot Luck diner met consumpties en aanvullende catering

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Een kruisbestuiving tussen
kunst, natuur en circulair ondernemen

Voor het Jubileumfestival ter viering van het 20-jarig bestaan van de ecologische wijk Lanxmeer
koppelt de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer lokaal succes op het gebied van wonen en sociale verbinding aan kunstenaars van 'In Our Nature', om burgers en bestuurders aan te zetten tot een verandering in het denken over sociale en duurzame huisvesting.

Het festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Aan
de andere kant is er de natuur als bron van kennis en wijsheid. Met het festival willen we lokaal de
relatie tussen natuur, mens en cultuurlandschap versterken.

De ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer is een voorloper in de transitie naar een duurzame
samenleving.
Vijfentwintig jaar geleden sloeg een groep particuliere initiatiefnemers sloeg, in
samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, architectuur, sociale innovatie en
landschapsinrichting, de handen ineen en ontwierp zelf een integrale woonwijk met innovatieve
energie-opwekking, waterhuishouding en sociale verbinding. Na een intensief proces van vallen en
opstaan, en in samenwerking met de gemeente Culemborg, verschenen in 2000 de eerste woningen,
en nu genieten er zo’n 1000 bewoners van hun gezamenlijke tuinen terwijl de auto’s op het laadplein
worden opgeladen door zonnepanelen.

Voor verschillende onderwerpen ontstonden initiatiefgroepen. Deze bestaan nog steeds om continue technische innovatie te integreren en problemen in de wijk op te lossen. Ook wordt er samen kunst gemaakt in de lokale club LANXdeKunst, muziek gemaakt, gezongen, gekookt, gesport en geleerd.

Onder mensen die duurzaam bouwen en wonen nastreven, geniet de wijk internationale faam; er
komen bezoekers uit de hele wereld, tot en met Japan.
Met ons jubileum willen we opnieuw een bron van inspiratie zijn. Als middel hiervoor kiezen wij kunst. Want kunst brengt verbeelding en verbroedering. Daarom organiseren we een cultureel jubileumfestival, met kunst, muziek, poëzie, biologisch eten van de buurtboerderij, interactieve workshops, wandelingen door de wijk, gluren bij de buren en kleine theatershows door de buurt.Samen creatief bezig zijn, van gedachten wisselen, ontdekken en genieten.

We willen de urgentie van ecologie en klimaat, de praktische en technische oplossingen van circulaire
en duurzame ideeën, verbinden met de verbeeldingskracht van kunstenaars.

Kunstenaarsmindset

Curator van 'In Our Nature' is Merlijn Twaalfhoven. Na jarenlang als succesvol componist gewerkt te
hebben, zet hij zich nu in om met kunstenaars, creatieve makers en verbinders urgente vraagstukken aan te pakken. Zo wil hij de noodzakelijke veranderingen in de samenleving voeden met verbeeldingskracht, schoonheid en spel. Hij noemt dit de ‘kunstenaarsmindset’. Twaalfhoven:
“Kunstenaars kunnen door hun blik, hun aanpak en de vragen die zij stellen, een verfrissende rol
spelen bij complexe vraagstukken zoals de duurzaamheidsomslag waar wij als samenleving mee worstelen. Zij kunnen ook ruimte voor aandacht, hoop en verbinding vergroten. Dat is essentieel in een tijd van verandering en onzekerheid.”

Voor meer informatie over In Our Nature
klik hier: Website In our Nature

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vragen?
Mail: martin.heerschop3@gmail.com