JUBILEUM 11-12-13 juni

JUBILEUM 11-12-13 juni

Hieronder vind je het programma en informatie over het Jubileum. Nog vragen? Mail: martin.heerschop3@gmail.com

Vrijdag 11 juni

Opening @ Stadhuis

Aantal bezoekers 200 (50 genodigden en 150 inwoners van Culemborg)

19.45
inloop (met koffie, thee en fris)

20.00
opening door burgemeester Gerdo van Grootheest

20.15
uitreiking eerste exemplaar jubileumboek door wethouder duurzaamheid Joost Reus

20.30
duurzaamheidsthema door gastspreker van formaat

21.00
borrel na afloop (tot ca. 22.00)
 

Zaterdag 12 juni

Duurzaamheidsconferentie & infomarkt
@ UniePlaza
   [Omlijsting met veel kunst en muziek]

10.00
Introductie van de wijk

10.30
Sprekers & korte videotestimonials

12.30
Lunch (met film over de wijk)

13.30
Keuzewandelingen door de wijk (deelnemers)

13.30
Informatiemarkt Wijk van de Toekomst @ UniePlaza

16.00
Slotbijeenkomst van de conferentie
 

Parallel (voor alle belangstellenden)

10.30 – 17.00
Wandelingen door de wijk voor belangstellenden (o.l.v. Terra Bella e.a.)

10.00 – 15.00
Voedsel van de Toekomst @ Caetshage

12.00 – 17.00
Energie van de Toekomst @ Laadplein

10.00 – 17.00
Kunst & muziek rondom hofpunten  en de marktlocaties
 

Zondag 13 juni

11.00 – 16.00
Rondwandelingen langs open hoven in de wijk vanaf de Watertoren of
het Laadplein (omlijst met veel muziek en lokale kunstenaars)

16.30 – 17.30
Inloop met muziek in de Vitens boomgaard

17.00 – 20.00
Pot Luck diner in de Vitens boomgaard
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Een kruisbestuiving tussen
kunst, natuur en circulair ondernemen

Voor het Jubileumfestival ter viering van het 20-jarig bestaan van de ecologische wijk Lanxmeer
werkt de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer samen met 'The Turnclub'. Zij koppelen lokaal succes op het gebied van wonen en sociale verbinding aan nationale kunstenaars, om burgers en bestuurders aan te zetten tot een ‘turn’ in het denken over sociale en duurzame huisvesting.

Dit festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Aan
de andere kant is er de natuur als bron van kennis en wijsheid. Met het festival willen we lokaal de
relatie tussen natuur, mens en cultuurlandschap versterken.

De ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer is een voorloper in de transitie naar een duurzame
samenleving.
Vijfentwintig jaar geleden sloeg een groep particuliere initiatiefnemers sloeg, in
samenwerking met experts op het gebied van duurzaamheid, architectuur, sociale innovatie en
landschapsinrichting, de handen ineen en ontwierp zelf een integrale woonwijk met innovatieve
energie-opwekking, waterhuishouding en sociale verbinding. Na een intensief proces van vallen en
opstaan, en in samenwerking met de gemeente Culemborg, verschenen in 2000 de eerste woningen,
en nu genieten er zo’n 1000 bewoners van hun gezamenlijke tuinen terwijl de auto’s op het laadplein
worden opgeladen door zonnepanelen.

Voor verschillende onderwerpen ontstonden initiatiefgroepen. Deze bestaan nog steeds om continue technische innovatie te integreren en problemen in de wijk op te lossen. Ook wordt er samen kunst gemaakt in de lokale club LANXdeKunst, muziek gemaakt, gezongen, gekookt, gesport en geleerd.

Onder mensen die duurzaam bouwen en wonen nastreven, geniet de wijk internationale faam; er
komen bezoekers uit de hele wereld, tot en met Japan.
Met ons jubileum willen we opnieuw een bron van inspiratie zijn. Als middel hiervoor kiezen wij kunst. Want kunst brengt verbeelding en verbroedering. Daarom organiseren we een cultureel jubileumfestival, met kunst, muziek, poëzie, biologisch eten van de buurtboerderij, interactieve workshops, wandelingen door de wijk, gluren bij de buren en kleine theatershows door de buurt.Samen creatief bezig zijn, van gedachten wisselen, ontdekken en genieten.

We willen de urgentie van ecologie en klimaat, de praktische en technische oplossingen van circulaire
en duurzame ideeën, verbinden met de verbeeldingskracht van kunstenaars.

Kunstenaarsmindset

Curator van 'In Our Nature' is Merlijn Twaalfhoven. Na jarenlang als succesvol componist gewerkt te
hebben, zet hij zich nu in om met kunstenaars, creatieve makers en verbinders urgente vraagstukken aan te pakken. Zo wil hij de noodzakelijke veranderingen in de samenleving voeden met verbeeldingskracht, schoonheid en spel. Hij noemt dit de ‘kunstenaarsmindset’. Twaalfhoven:
“Kunstenaars kunnen door hun blik, hun aanpak en de vragen die zij stellen, een verfrissende rol
spelen bij complexe vraagstukken zoals de duurzaamheidsomslag waar wij als samenleving mee worstelen. Zij kunnen ook ruimte voor aandacht, hoop en verbinding vergroten. Dat is essentieel in een tijd van verandering en onzekerheid.”

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vragen?
Mail: martin.heerschop3@gmail.com